Ny runde for TANN?

Anbudene til Skanska Norge og Bjørn Bygg ligger over 10 prosent høyere enn antatt på det nye bygget for tannlege og tannpleierutdanningen i Tromsø

Det var kun to anbydere på byggentreprisen. Skanska Norge har laveste anbudssum med 150.926 millioner kroner, mens Bjørn Bygg ligger drøye 2 millioner høyere med 152.976 millioner kroner. Prosjektleder Arild Myklebust i Troms fylkeskommune opplyser til bygg.no at prisene er over 10 prosent høyere enn forventet. Det betyr at man må ha en ny runde med økonomiske vurderinger. Vi må se på alternative materialvalg, andre løsninger når det gjelder byggemetoder, osv. sier Myklebust. Arbeidene utføres i byggherrestyrte delentrepriser. Antatt byggestart er i august. Bygget er på 8200 kvm, fordelt på 4 etasjer samt kjeller og kulvert