Ingve Ulimoen hos Norconsult har ledet arbeidsgruppen bak den nye dagslysveilederen fra RIF.

Ny RIF-veileder krever endringer i forskriftene

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har lansert en ny dagslysveileder. Veilederen konkluderer med at det er behov for endringer i gjeldende regler for dagslys.

Det skriver RIF i en pressemelding tirsdag.

Ulik bruk av metode, forutsetninger og dokumentasjon gir forskjellige kvalitetsnivåer i prosjektene, skriver RIF i meldingen. Dagens forskriftskrav (TEK17), med tilhørende veiledning (vTEK17), oppfattes, ifølge RIF, forskjellig av de aktuelle aktørene, og det skal blant annet være usikkerhet knyttet til definisjonen av «rom for varig opphold», og om både tolkning og følging av reglene for preaksepterte ytelser.

En arbeidsgruppe med representanter fra Norconsult, Erichsen & Horgen, Multiconsult og WSP Norge fikk innvilget prosjektstøtte fra DiBK og RIF for å utvikle en veileder for dagslys i bygninger. Med seg på laget fikk den en bredt sammensatt referansegruppe med representanter fra NTNU, NMBU, NAL, EBA, Arbeidstilsynet, Grønn Byggallianse, Norske Lysdesignere, Lyskultur og Skanska Teknikk.

– Alle innspill fra både DiBK og referansegruppen har vært svært nyttige i prosessen. Arbeidsgruppen har etter beste evne forsøkt å balansere de ulike innspillene fra referansegruppen med eget faglig skjønn, og ønsker å takke for alt engasjement fra alle involverte parter, sier Ingve Ulimoen hos Norconsult, som har ledet arbeidsgruppen bak veilederen.

Les veilederen her.

– Vi har et håp om at veilederen kan føre til endringer i myndighetenes krav og veiledninger til dagslys i bygg, og med det bidra til bygninger med totalt sett bedre dagslyskvalitet, hvor fornuftige betraktninger mht. brukstid og totalitet blir vektlagt, avslutter Ulimoen i pressemeldingen.

Kommunaldepartementet har bestilt en rapport fra Sweco for å vurdere situasjonen i Norge. Funnene fra denne rapporten er ventet i løpet av vinteren, skriver RIF.