Korrupsjonssaken mot en tidligere byggesaksleder og en arkitekt på Tjøme skal opp til ny behandling i Agder lagmannsrett i desember. Foto: Tore Meek / NTB

Korrupsjonssaken mot en tidligere byggesaksleder og en arkitekt på Tjøme skal opp til ny behandling i Agder lagmannsrett i desember. Foto: Tore Meek / NTB

Ny rettsrunde i Tjøme-saken i desember

Korrupsjonssaken mot en tidligere byggesaksleder og en arkitekt på Tjøme skal opp til ny behandling i Agder lagmannsrett.

Det er satt av 13 rettsdager til behandlingen av saken som starter 1. desember, melder NRK.

Arkitekten tegnet hus for byggesakslederen uten å ta betalt for det. Samtidig satt byggesakslederen og godkjente hyttesøknader fra arkitekten på Tjøme.

Sivilarkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen ble i Vestfold tingrett i fjor vår dømt til åtte måneders fengsel for grov korrupsjon i Tjøme-saken.

Saken ble anket, og de ble begge frifunnet for dette punktet i Agder lagmannsrett.

Mens Breili ble helt frifunnet, ble Svendsen og en annen byggesaksleder funnet skyldig i tjenestefeil, og dømt til å betale henholdsvis 25.000 og 10.000 kroner.

Men Høyesterett mente i sommer at frifinnelsen ble gjort på feil grunnlag. Dermed må saken opp til ny behandling i lagmannsretten.

Lagmannsretten pekte på at det var et vennskapelig forhold mellom dem, uavhengig av de rollene de hadde. I tiltalen anførte Økokrim at de mente Breili hadde ytt Svendsen vederlagsfrie arkitekttjenester verdt rundt 50.000 kroner, og at tjenestene er gitt ham i kraft av hans stilling som byggesaksleder.

– Saken reiser viktige og til dels vanskelige spørsmål om forholdet mellom vennetjenester, habilitet og korrupsjon, og det har vært viktig å få saken belyst gjennom offentlig rettergang, uttalte førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik hos Økokrim i en pressemelding da dommen falt i desember i fjor.