Ny rekord i salg anleggsmaskiner - men får vi nytt toppår i 2020?

Det finnes knapt noen bedre temperaturmåler på aktiviteten innen anleggsmarkedet enn salget av nye anleggsmaskiner. Også 2019 endte med nye salgsrekorder, men får vi oppleve det samme inn i 2020?

Hvert av de siste årene har endt med nye rekorder innen salg av anleggsmaskiner her i landet. I fjor ble det på nytt en all-time high, med 2.126 solgte anleggsmaskiner, innrapportert til Maskingrossisternes Forening (MGF). Dette er en oppgang på 2,3 prosent, eller 114 maskiner, fra året før, som da også var et rekordår. Mange mente rekorden vi så i 2018 ville stå seg i mange år ettersom salgstallene var så høye, men slik gikk det altså ikke. 2019 ble tidenes år for salg av anleggsmaskiner her til lands.

Det var spesielt den gode starten på året som skapte disse rekordtallene for 2019. I siste kvartal ble det nemlig solgt noen færre maskiner enn i samme kvartal året før. Dette kan dermed være et signal på at anleggsmarkedet er i ferd med å flate noe ut, noe som også er i tråd med signalene som er kommet fra dette markedet den senere tiden. Det er fortsatt rekordhøy aktivitet innen anlegg, men markedet er noe mer avventende. Ikke minst er det flere av de små og mellomstore som er rammet av at det er færre oppdrag ute i markedet enn forventet, noe flere tilskriver overføringen av administrasjonen av fylkesveioppgavene fra Statens vegvesen til fylkeskommunene fra 1. januar 2020. Dette skal ha utsatt flere prosjekter man forventet å få ut i markedet, ikke minst flere mindre jobber som anleggsentreprenørene nå sårt trenger.

Er rekke virksomheter innen anleggssektoren har gått til både permitteringer og oppsigelser, og dette gjelder både store og små aktører. Dette er kanskje noe uventet gitt den store aktiviteten innen dette segmentet, men likevel ikke spesielt overraskende med tanke på signalene som er kommet den senere tiden. Det er også slik at flere av de store prosjektene som var ventet å få en oppstart er blitt skjøvet frem i tid og utsatt av ulike årsaker. I en tid der en rekke aktører har bygd opp kapasiteten i stor grad medfører dette noe usikkerhet, som da også får konsekvenser for bemanningen. Det er også slik at flere har justert kursen med tanke på hvilke oppgaver de tar på seg og i regi av hvem, blant annet med bakgrunn i de uholdbart lave marginene en rekke entreprenører opplever, gjerne kombinert med et høyt konfliktnivå innen enkelte sektorer.

Nå er det ikke slik at vi ser en stor dropp i anleggsaktiviteten. Det er mer en justering av kursen, for det totale anleggsnivået skal videre oppover i tiden fremover. Det betyr en rekke oppgaver for landets aktører, men det gjelder selvsagt å plukke seg ut de riktige jobbene. Det er også hevet over enhver tvil at konkurransen om en stor del av jobbene nå er omfattende, spesielt de mellomstore og mindre jobbene. For gigantjobbene i milliardklassen er det noe mer spenning rundt hvordan konkurransesituasjonen blir fremover. Ikke minst er mange spente på i hvor stor grad de lokale aktørene vil nå opp i konkurransen med de utenlandske selskapene som ønsker å ta del i det norske anleggsmarkedet.

Det er dermed noe mer spenning i år i forhold til i fjor med tanke på anleggsmaskininvesteringene. Det er sannsynlig at vi i år vil se en utflating i salget, og at flere entreprenører velger å avvente de nye innkjøpene før de ser an oppdragstilfanget og hvordan bunnlinjeutviklingen blir.