Ny rekord i bruk av vikartimer

For første gang i historien har bemanningsbransjen i Norge omsatt over ti millioner timeverk. Den magiske grensen ble passert i 4. kvartal i fjor, viser tall som ble klare fra SBL i dag.

Bransjen omsatte 10,7 millioner vikartimer i 4. kvartal mot 7,5 millioner timer i samme periode året før. I løpet av ti år er dermed bemanningsbransjen mer en tredoblet i Norge, viser tall fra Servicebedriftens Landsforening (SBL). Bransjen sysselsatte 23.700 personer på heltid i 4. kvartal. Antall vikarer som fikk fast ansettelse økte med 30,7 prosent og landet på 2.150 personer. God rekruttering -Mange som eller ville falt utenfor arbeidslivet får muligheter gjennom bemanningsbransjen. Disse tallene er derfor gode nyheter for norsk arbeidsliv, sier Petter Furulund, adm.dir. i SBL. Bemanningsbransjens sterke vekst er dessuten en god indikator på at norsk næringsliv for tiden fungerer meget godt og utnytter fleksible og effektive løsninger. -Sterk oppkonjunktur og stadig mer globalisert konkurranse gjør at alle må skjerpe innsatsen. Her er bemanningsbransjen en sentral og viktig leverandør som bidrar til økende verdiskaping, sier Furulund. 34,8 prosent vekst Bransjen hadde 34,8 prosent vekst i 2006 sammenlignet med året før. I fjerde kvartal var veksten 42,2 prosent sammenlignet med samme periode året før. Sterkest vekst gjennom 2006 hadde Sogn og Fjordane, Østfold og Finnmark, mens veksten var svakest i Troms og Møre og Romsdal. Det største markedet er Oslo og Akershus som står for over 4,1 millioner timer i 4 kvartal, mens det minste markedet er Sogn og Fjordane med knappe 19.000 timer. Sterkest etterspørselsvekst har bygg og anlegg som økte sin bruk av vikarer med 40 prosent i 4. kvartal, mens industrien økte 24,|1 prosent og tekniske tjenester økte 26,3 prosent. Reiseliv, restauranter og storkjøkken økte 21,2 prosent, mens IT-bransjen økte 14,3 prosent i 4. kvartal.