Ringeriksbanen skal spare opptil en time av reisetiden mellom Oslo og Bergen. Nå anbefaler Møreforsking at man nedskalerer prosjektet eller oppgir det helt. Foto: Vidar Herre / Hordaland / NTB

Ny rapport: Usikkert om Ringeriksbanen er et godt miljøtiltak

En rapport fra Møreforsking stiller spørsmål ved om det er fornuftig å bygge Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss.

Det er ikke gitt at et jernbaneprosjekt er et godt miljøtiltak, fastslår rapporten, som skulle være den siste eksterne kvalitetssikringen før prosjektet kom i gang, ifølge NRK.

Møreforsking og konsulentselskapet Marstrand står bak rapporten. De peker særlig på at Ringeriksbanen vil ha store kostnader med driving av tunneler, og gå utover våtmarksområder. Det vil ta veldig lang tid før man får en netto klimagevinst av å bygge banen, skriver de.

Forskningsleder Eivind Tveter anbefaler nå Samferdselsdepartementet om å gå et steg tilbake. Samtidig peker han på at dersom man bygger, kan man spare 10 milliarder kroner på å velge enkeltspor.

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet bekrefter i en epost til NRK at departementet har mottatt rapporten og skal sette seg inn i den. I tillegg venter de på et samordnet innspill fra Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Statens vegvesen med kommentarer til rapporten.