Om du bytter ut oljekjelen med fjernevarme, kan energiforbruket kuttes med 28 prosent. (Arkivfoto)

Ny rapport: Fjernvarme kutter energiforbruket med 28 prosent

Å bytte ut oljefyring med fjernvarme reduserer en bygnings energiforbruk med 28 prosent, viser en ny rapport.

Rapporten, som er laget av analyseselskapet Fossekall på Lillehammer, dokumenterer en lite omtalt miljøgevinst ved å bytte ut oljekjelen med fjernvarme. Hvis en kunde som bruker 1 GWh olje bytter ut oljekjelen, vil han etter installasjon av fjernvarme bare bruke 0,72 GWh med fjernvarme. Årsaken er varmetap ved bruk av olje til oppvarming.

- Når en kunde brenner 1 kWh olje, forsvinner en fjerdedel av oljens energi ut gjennom pipa. Kunden får med andre ord bare 0,75 kWh. Derfor må han brenne mer olje. Når kunden får levert 1 kWh fjernvarme, får han 1 kWh. Årsaken er at det ikke er noe varmetap i overgangen mellom fjernvarmenett og kunde, sier Alf Inge Kraglund Tunheim, prosjektutvikler i Eidsiva Bioenergi i en pressemelding.

Miljøeffekten ved denne energibesparelsen kommer i tillegg til de betydelige utslippskuttene kunden bidrar til ved å erstatte oljefyringen med fjernvarme basert på fornybare og CO2-nøytrale energikilder.

- Fossekall-rapporten dokumenterer at miljøgevinsten ved fjernvarme er enda større enn det man til nå har lagt til grunn, sier daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme, som organiserer fjernvarmeprodusentene i Norge.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå ble det levert 4,2 GWh med fjernvarme i Norge i 2012.

Ifølge olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er utfasing av gamle fyrrom til fordel for fjernvarme avgjørende for at Norge skal nå målet om å ha fjernet oljefyrene innen 2020.

Hver oljekjel som tas ut av drift og erstattes med fjernvarme, reduserer både CO2-utslipp og lokal forurensing.

Rapporten fra Fossekall er laget på vegne av Eidsiva Bioenergi, BKK, Bodø Energi, Statkraft, Fylkesmannen i Hedmark og Norsk Fjernvarme. Den blir publisert på Norsk Fjernvarmes nettsted fjernvarme.no i dag, hvor den kan lastes ned i sin helhet.