Fra Bergene Holms automatiseringsanlegg ved Bergene Holms anlegg i Larvik. Foto: Finn Erik Bjørnstad/Bergene Holm
Fra Bergene Holms automatiseringsanlegg ved Bergene Holms anlegg i Larvik. Foto: Finn Erik Bjørnstad/Bergene Holm

Ny produksjonsrekord for Bergene Holm i pandemiåret

Til tross for stor usikkerhet i markedet valgte trelastkonsernet Bergene Holm AS å kjøpe tømmer som normalt og produsere for fullt gjennom hele koronaåret 2020. Det medførte produksjonsrekord for syvende året på rad.

Konsernet forbrukte mer enn 1,1 millioner kubikkmeter sagtømmer, noe som tilsvarer omtrent 25.000 vogntog med tømmer. Med produksjonsrekord fulgte også omsetningsrekord på 1,79 milliarder kroner og det nest beste resultatet i selskapets historie med et bruttodriftsresultat på 209,3 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

Konsernets driftsinntekter for 2020 ble 1.793 millioner kroner (1.570 millioner kroner). Etter avskrivninger på 45,8 millioner kroner (40,3 millioner kroner) oppnådde konsernet et driftsresultat på 159,3 millioner kroner (115,8 millioner kroner). Resultatet etter skatt ble på 84,3 millioner kroner (72,7 millioner kroner).

Selskapet opplyser at de kanaliserer en stor del av overskuddet tilbake til virksomheten. De investerer for tiden mer enn 100 millioner kroner i økt sikkerhet, økt produksjonskapasitet og digitalisering av prosesser innen produksjon, administrasjon og informasjonsflyt. I selskapets nye Strategi 2030 legges det stor vekt på mennesker, bærekraft, vekst og lønnsomhet for å sikre at de forblir en enda sterkere leverandør til det norske byggevaremarkedet, understreker Bergene Holm.

Gjennom det heleide datterselskapet Bergene Holm Eiendom AS eier selskapet en rekke eiendommer under utvikling. I 2020 ble flere av eiendommene ferdig regulert og klargjort for salg. Gjennom det heleide datterselskapet Biozin AS eier konsernet 78,7 prosent av Biozin Holding AS som er et utviklingsselskap for produksjon av avansert bioråolje fra skogsvirke. Det svenske selskapet Preem AB eier resterende 21,3 prosent. Energiselskapet Shell er teknologieier.

Grunnet koronapandemien har teknologiverifiseringen blitt mer enn ett år forsinket, og endelig investeringsbeslutning er nå utsatt til 2023.

Bergene Holm AS har syv trelastfabrikker, 450 ansatte og produserer omtrent 600.000 kubikkmeter (13.000 vogntog) med trelast som selges direkte eller foredles ved høvling, impregnering, fingerskjøting og overflatebehandling.