Wågene Purifiner Technology har konstruert en helt spesiell driftsunit for Purifiner filteret som renser oljen mens maskinen er i drift.

Ny oljerensing for anlegg- og gruve maskiner

Wågene Purifiner Technology har konstruert en helt spesiell driftsunit for Purifiner filteret som monteres på anleggsmaskinen, og renser oljen mens maskinen er i drift.

Wågene Purifiner Technology (WPT) Sandefjord har siden 1999 produsert og solgt Purifiner oljerenser - spesielt til hydraulikk olje. Selskapet har solgt over 2500 enheter til shipping i hele verden, og har fått en stor anerkjennelse for sin måte å holde hydraulikk oljen ren, ifølge en pressemelding fra WPT.

Spesiell teknikk

Spesielt har oljefilteret en spesiell teknikk med fordampning av vann i oljen. Også emulgert vann i oljen blir fjernet. Ved bruk av Purifiner får oljen en bedre kvalitet en ny olje.

Selskapet har i mange år sett behovet for å rense olje på alle typer anlegg- og gruve maskiner. Denne type maskiner utsettes for stor forurensing både av partikler og vann i hydraulikkoljen.

Utnytter trykket

Man utnytter trykket på hydraulikkoljen som kan oppgå til flere hundrede bar. I uniten er det innebygget en reduksjonsventil, som reduserer trykket ned til tre bar som går inn på filteret.

En 24 volts pumpe sørger for at den rensede oljen blir pumpet tilbake til tanken til tross for at tanken normalt er trykksatt.

Selve driftsuniten for filteret er meget kompakt, og veier kun 11 kilo.

Ved siden av driftsuniten monteres filteret på en brakett, og man kobler kun oljetilførsel på filteret.

Gode testresultater

Hos en leverandør av gravemaskiner, og en bruker av mobile kraner har den nye filteruniten blitt testet ut i normal drift over noen måneder, med de beste resultater på renhetsgraden på oljen.

Som de to testfirmaene opplyser, vil den nye filterkonstruksjonen gi en helt annen hverdag til brukere av anleggsmaskiner når det gjelder problemer med vann- og annen forurensing i hydraulikkoljen. Med kondens kommer vannet, som om vinteren kan fryse om man ikke får dette bort. Nye fine ventiler som styrer alt på en anleggsmaskin, krever til en hver tid ny olje for å fungere optimalt, og det klarer den nye filterkonstruksjonen, ifølge WPT.