Illustrasjonsfoto: Madeleine Bergheim

Ny nettbasert veileder om entreprisemodeller

Den nye entrepriseveilederen fra Difi gir deg hjelp når du skal velge entreprisemodell.

Se veilederen her: http://www.anskaffelser.no/entrepriseveilederen#/

Svarer du ja eller nei på 13 spørsmål i veilederen får du en vurdering av positive effekter og risikoer for fem ulike entreprisemodeller.

Et viktig valg

Seniorrådgiver Viel Sørensen i Difi sier at valg av entreprisemodell er en av de viktigste beslutningene du tar i et byggeprosjekt.

– Da bestemmer du hvilken kontrakt du skal bruke og du avklarer store deler av risikofordelingen mellom byggherren og leverandørene. Du avgjør samtidig hvor mye du vil styre forskjellige valg i byggeprosjektet. Alle disse elementene er viktige for å få kontroll over anskaffelsene, og dermed kostnadene i prosjektet, sier Sørensen.

Viktige innspill fra kommunene

Difi har fått bistand fra Faveo Prosjektledelse i arbeidet med den nye veilederen. Mange aktører har også bidratt, deriblant Norsk kommunalteknisk Forening (NKF).

– Alt for ofte forteller eiendomsavdelingene i kommunene at kommunestyret bestemmer entreprisemodell sammen med investeringsbevilgningen, eller at man velger den modellen man alltid har valgt, sier Viel Sørensen.

Dette er bekymringsverdig, mener hun.

– Hvert prosjekt er forskjellig, markedet endrer seg hele tiden og dermed også risikobildet. Valg av entreprisemodell krever derfor en langt grundigere beslutningsprosess. Entrepriseveilederen vil være en god hjelp her, sier hun.