Nå er vi klare til å levere det nye systemet, og tror de fleste vil bli veldig fornøyde, sier Egil Skavang. (Foto: Trine Hisdal)

Ny MAKS10 for arkitekter

Arkitektbedriftene har nå gjennomført en større forbedring av kvalitetssystemet for arkitekter.

- Kundene vil merke at systemet går raskere og at det er lettere å gjenbruke informasjon i systemet og mellom systemer, sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene.
Arkitektbedriftene gjennomførte våren 2014 en brukerundersøkelse, som ga over 200 konkrete innspill til små og store endringer i kvalitetssystemet.

- Vi måtte prioritere alle innspillene etter gjennomførbarhet og nytte. Deretter har vi -samarbeidet med pilotbrukere på fremstående arkitektkontor utover høsten og vinteren. Nå er vi klare til å levere det nye systemet, og tror de fleste vil bli veldig fornøyde, sier Skavang.

Utviklingen er gjort av Arkitektbedriftenes egne ansatte. MAKS10 er flyttet over på en ny teknisk plattform med vekt på økt brukervennlighet, ytelse og stabilitet.

Arkitektbedriftene selger abonnement på kvalitetssystemet MAKS10. Over 2.000 arkitekter er brukere.

- Verktøyet er et godt hjelpemiddel for arkitektbedrifter for å ivareta krav i plan- og bygningsloven og forskrifter. Verktøyet er basert på plan- og bygningsloven og forskrifter knyttet til byggesaker, og er til enhver tid ajour med gjeldende myndighetskrav, sier Skavang.

Gjeldende versjon av MAKS10 er også oppdatert til generelle krav fra statlige byggherrer og større entreprenører, og til krav i ISO 9001.

MAKS10 er 100 prosent web-basert og kan aksesseres fra alle typer nettlesere.

- Systemet blir kontinuerlig videreutviklet blant annet med koblinger til eksterne tjenester og databaser, for eksempel Byggsøk fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Vi utvikler hele tiden MAKS10 slik at arkitekter kan ta stadig flere roller og fylle flere funksjonsområder, sier Skavang.

Arkitektbedriftene har åpnet MAKS10 for visning i ti dager fra lanseringen 27. april og tilgang gis ved å kontakte organisasjonen.