Arnstein Repstad fortsetter som en betydelig aksjonær.

Ny majoritetseier i Repstad Anlegg

LGA Holding AS ved Lars Gunnar Andersen blir ny majoritetseier i Repstad Anlegg, men nåværende majoritetseier Repstad AS ved Arnstein Repstad fortsetter som en betydelig aksjonær.

- Vi sørger nå for at Sørlandet får et enda sterkere entreprenørselskap i Repstad Anlegg i fremtiden. Lykkes vi med våre planer vil det bety enda flere trygge arbeidsplasser, sier Arnstein Repstad i en pressemelding.

- Vi er glade for å bli majoritetseier i en viktig entreprenør med lange tradisjoner i Agder, sier Lars Gunnar Andersen.

Repstad Anlegg er en mellomstor maskinentreprenørbedrift med base i Søgne. Selskapet ble startet for snart 70 år siden og har nå rundt 75 ansatte med fokus på anleggsarbeid og bygging av flere typer anleggsteknisk infrastruktur. Det geografiske markedsområdet har gjennom mange år vært i  Agderfylkene.

Transaksjonen forventes å være fullt gjennomført i løpet av februar 2020 og gjeldende fra 1. januar 2020.