Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Ny Kristiansand-havn skal kunne ta imot tre ferger

Ny havn i Kristiansand dimensjoneres for flere passasjerer, mer gods og nye fergeselskaper.

Det skriver Fædrelandsvennen i en artikkel på sine nettsider.

– Vi jobber hele tiden for å få størst mulig fergetrafikk. Da er det viktig å ha en infrastruktur på havnen som er tilpasset et utvidet tilbud på fergesiden, sier havnestyrets leder Pål Harv (H) til Fædrelandsvennen.

Havnestyret ble orientert om planene for fremtidens fergeterminalområde i et møte tirsdag. En ny fergekai er en del av disse planene. Hele fergeterminalen skal bygges kraftig om i forbindelse med ny E39 og utbyggingen av Gartnerløkka i Kristiansand, heter det i artikkelen.

Det må bygges ut i sjøen for å få ny oppstilling til bilene. I tillegg blir det nytt avkjøringsmønster fra fergene og ny innkjøring på E39.

Den nye fergekaien skal etter planen bygges ved Smiths lager på kaien. Planen er å bygge en pir ut i sjøen, slik at man får en ny dypvannskai.