Ny kreftalarm om høyspentledninger

Barn som vokser opp nærmere enn 200 meter fra høyspentledninger, har hele 70 prosent større risiko for å få blodkreft, viser en omfattende britisk undersøkelse.

Forskere fra Oxford-universitetet har undersøkt 29.000 britiske barn, 9.700 av dem med blodkreft, og fant en klar sammenheng mellom sykdommen og høyspentledninger, skriver Aftenposten. Også barn som vokser opp 200 til 600 meter unna slike ledninger, får oftere blodkreft enn andre barn, viser undersøkelsen. Statistisk sammenheng De britiske forskerne understreker at det bare er påvist en statistisk sammenheng mellom høyspentledninger og blodkreft, og kan ikke dokumentere hvordan dette kan ha seg. Vi understreker usikkerheten om hvorvidt den statistiske sammenhengen representerer en årsakssammenheng, heter det i rapporten. Denne undersøkelsen støtter tidligere studier, der det også synes å være en sammenheng mellom leukemi (blodkreft) hos barn og høyspentledninger, sier professor Tore Sanner ved Radiumhospitalet til Aftenposten. Samtidig er risikoen for at et barn som bor nær en høyspentledning skal utvikle leukemi svært, svært liten. Totalt rammes drøyt 30 norske barn i alderen 0-9 år av leukemi, i året, sier Sanner. Også lungekreft Alt for fire år siden slo den britiske forskeren Richard Doll fast at barn som bor eller oppholder seg mye i nærheten av høyspentledninger, er mer utsatt for kreft enn sine jevnaldrende. Doll var på 1960-tallet også blant de første til å påvise sammenhengen mellom røyking og lungekreft. Forskere ved Bristol-universitetet har også konstatert at risikoen for å få lungekreft øker med 29 prosent om man bor nærmere enn 500 meter fra høyspentledninger. Forklaringen skal være at forurensede partikler fra bileksos blir tilført elektriske ladninger fra høyspentledningene, som gjør at de lettere klistrer seg fast i folks lunger.