Ny juridisk prosjektleder i Standard Norge

Jørgen Birkeland (32) er ansatt som juridisk prosjektleder i Standard Norge, og skal overta arbeidsoppgavene til advokat Hans Jakob Urbye som nå går av med pensjon.

Birkeland skal fortsette Standard Norges arbeid med utvikling av kontraktsstandardene for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, og vil derfor være en viktig medspiller for næringen i de ulike standardiserings-komiteene. Birkeland kommer fra Direktoratet for arbeidstilsynet, der han de siste årene har jobbet med regelverksutvikling på arbeidsmiljøområdet. Han har hatt ansvaret for en rekke forskriftsendringer, og har blant annet vært sentral i arbeidet med bergarbeidforskriften, endringer i maskinforskriften, storulykkeforskriften og flere andre regelverksendringer. Standard Norges nye jurist har også ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til ny byggherreforskrift, som snart kommer på høring, og han har vært med å utvikle forslag om innføring av id-kort for BAE-næringen. - I arbeidet med nye regler for BAE-næringen har jeg vært opptatt av å få med innspill fra næringen i forkant av regelverksendringene. Dette har resultert i et godt og konstruktivt samarbeid og løsninger som i større grad treffer næringens behov, enn det som har vært tilfelle tidligere. Nå ser jeg fram til å fortsette det gode samarbeidet med næringen i min nye funksjon i Standard Norge, forteller Jørgen Birkeland.