Ny Hub Ramirent

Foto: nyebilder.noProsjektleder Trond Vodal i Partz Prosjekt (til venstre) og sitemanager Torben Beck er fornøyd med et vel gjennomført prosjekt.Ramirent HUB

På det store industriområdet i Ytre Enebakk har C6 Invest satt opp Ramirents enorme samlokaliseringsbygg.

Fakta

Sted: Ytre Enebakk

Prosjekttype: Næringsbygg

Bruttoareal: 11.000 kvadratmeter

Byggherre: C6 Invest – eid av Ramirent

Entrepriseform: Byggherrestyrte entrepriser

Kontraktssum eks. mva: 93 millioner kroner

ARK: Niels Torp Arkitekter

Prosjekteringsledelse, prosjektledelse, anleggsledelse, formann/SHA: Partz Prosjekt

Rådgivere: RIB: Rambøll og RIV: Rambøll | RIBr: Firesafe

Entreprenører og leverandører: Stikker/utmåling: Terratec | Grunnentreprise: Romerike Maskin | Belegningsstein: Lintho Steinmiljø | Betongentreprise: Knut Henriksen | Stålentreprise: Ipoa | Fasadeentreprise: Borg Bygg | Taktekker: Nortekk | Rør: Østlandske VVS | Elektro: Lysteknikk | Ventilasjon: Energima | Betongsokler: Contiga | Heis: Handicare | Porter: Assa Abloy | Gulvsparkling: Betongmann | Gulvpolering: Betongforsegling | Himlinger, fronter: Indunor | Alu.fasader: Noractor | Lydhimling: Creonordic | Maler: UMMF | Reoler: LIS

Det nye bygget legger beslag på 11.000 kvadratmeter av den 40 mål store tomta, og inneholder foruten lager og verksted cirka 1.000 kvadratmeter med kontorer, garderober, møterom og kantine. Det nye anlegget i Enebakk blir dermed et av selskapets aller største satsinger i Norge noensinne. Storsatsingen blir selskapets kompetansesenter for tyngre maskiner og løsningsleveranser.

– Dette er en samlokalisering av Ramirent sine segmenter på Østlandsområdet. Nå er avdelingene moduler, heis- og klatrere, byggvarme, elektro, light og stilas samlet her i Ytre Enebakk, sier Trond Vodal i firmaet Partz Prosjekt AS, som har prosjektledelsen, til Byggeindustrien.

Lagrer 400 moduler

Modulene er naturlig nok det som beslaglegger mest plass i bygget, som på det lengste innvendig er 150 meter.

– Ja, modulene er det mest arealkrevende segmentet. Disse tar om lag 40 prosent av arealet her, og vi har en lagringskapasitet på 400 moduler, sier Vodal.

Ramirent Norge, som er landets største utleiefirma innenfor utstyr til byggebransjen, vil med nyinvesteringen nesten fordoble tomtestørrelsen sammenlignet med dagens løsning. Den 40 mål store tomten i Ytre Enebakk skal muliggjøre en effektiv logistikk på tomten, og for innkommende og utgående transport. Lokasjonen blir et viktig nav for selskapets virksomhet på Østlandet.

Samhandling

– Ramirent legger stor vekt på samhandling. Ved å spille på ressursene til hverandre, vil det bli en effektivisering av verkstedkapasiteter og menneskelige ressurser, sier Vodal.

Innvendig har Ramirents nye hub en fri takhøyde på hele syv meter, og alt er samlet på et plan foruten kontormesaninen på 1000 kvadratmeter. Bygget er hovedsakelig av stål, og kledd med sandwichelementer, glass og aluminium i fasaden.

Det store industriområdet arealmessig sett har gunstige grunnforhold, og Vodal forteller at det har vært en grei jobb å føre opp bygget fra start.

– Området er fylt opp med betydelige steinmasser, og det er benyttet grunne punktfundamenter til bygget. Tomta ble kjøpt flat og klar for bygging, inkludert ferdig infrastruktur. Hele byggeperioden har gått veldig fint. Jeg må fremheve den raske prosjekteringstiden, som startet med det første prosjekteringsmøtet i desember 2015. Da visste vi ingen ting om hvordan vi skulle løse prosjektet, foruten at Ramirent skulle etablere seg her, og at det var et stort arealbehov, sier prosjektlederen i Partz Prosjekt.

Rask prosjektering

Bare seks måneder etter det første prosjekteringsmøtet, ble det gitt igangsettingstillatelse (IG).

– Da IG forelå den 16. juni i 2016, hadde prosjekteringsarbeidet allerede kommet så langt at det var klart for å starte gravearbeidene. Prosjekteringsperioden var en hektisk tid, og rådgivingsselskapet Rambøll bisto oss under deler av denne. Folk hos Rambøll ristet på hodet da vi fortalte om fremdriftsplanen, og når vi hadde tenkt å starte selve byggingen, minnes Vodal med et smil.

Korte beslutningsveier

Nøkkelen til den korte, men vellykkete prosjekteringstiden var ifølge prosjektlederen korte beslutningsveier.

– Dessuten var både rådgiver og arkitekt svært effektive. Vi var også nøye med utvelgelsen av entreprenørene. Fra første møte til vi satte spaden i bakken, ble referanser og tidligere erfaringer til de respektive entreprenørene vurdert. Resultatet viste seg å bli veldig bra. Vi har for øvrig bare hatt en skade som resulterte i en fraværsdag, og det må vi si oss godt fornøyd med, sier Vodal.

Bergvarme

Hele tomteområdet rundt den nye huben, cirka 30.000 kvadratmeter, har belegningsstein med fall til sandfangskummer. Uteområdet er belyst og omkranset av gjerde.

– I bygget er det nedstøpte steiner for internflytting av modulene. Ellers har bygget tre vaskehaller, et større areal med flyttbare reoler samt et eget testrom for støyende og eksosforurensende maskiner og verktøy. Dette rommet virker som et punktavsug. Bygget inneholder 3.500 kvadratmeter med lager og verksted, og 6.500 kvadratmeter med kaldtlager. Energiforsyningen er bergvarme fra seks brønner, som er rundt 300 meter dype, sier prosjektlederen.


Flere prosjekter