Ny godkjennelse for vindkraftverk utenfor Flekkefjord

NVE har godkjent endringene i konsesjonen Norsk Vind AS har fått for å etablere et vindkraftverk i Skorveheia utenfor Flekkefjord.

Konsesjonen ble opprinnelig gitt helt tilbake i 2013, og etter klagebehandling ble konsesjonen stadfestet av Olje- og energidepartementet i 2015.

Endringene består blant annet i: større og færre vindmøller – som vil øke effekten fra 36 til 45 megawatt., endret atkomst, endring i traseen for kraftledningen og utsatt oppstart til 31. desember 2021.

Motstanden mot vindkraftverket har vært stor lokalt, og aksjonsgruppen «Nei til vindmøller i Flekkefjord» har blant annet reagert på at endringene som er søkt om innebærer at turbinhøyden økes fra 135 meter til 200 meter.

Også formannskapet i Flekkefjord har reagert på dette, mens Fylkesrådmannen i Agder anbefalte at Norsk Vind får endringene godkjent.