<p>Fylkesvei 279 Gardervei. Foto: Viken fylkeskommune</p>

Ny Gardervei til 290 millioner kroner åpnet i Fetsund

12. juni ble det gjennomført ferdigbefaring for ny Gardervei fra Støving til Fetsund sentrum i Lillestrøm kommune. Totalt er det bygd 1.350 meter ny vei, med 2.100 meter gang- og sykkelvei langs hele strekket.

Med en helt ny Gardervei fra Støvin til Fetsund sentrum blitt mer tilgjengelig og det er blitt mye tryggere for de myke trafikantene med egen gang- og sykkelvei. Det fastslå Viken fylkeskommune i en nyhetssak på sin internettside.

Prosjektet er bygd av Askim Entreprenør, og nå er det gjennomført ferdigbefaring med entreprenøren. Prosjektleder Ole Kristian Krogh i Viken fylkeskommune understreker at den nye veien også gir langt bedre forhold for kollektivtrafikken, i og med at Ruter setter opp ny bussrute på ny Gardervei fra mandag 29. juni.

– Det er flott at alle målene vi hadde for veien er oppfylt, og det viktigste av alt er at veien gir langt bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, uttaler fylkesråd for distrikt og fylkesvei, Olav Skinnes.

Prosjektleder Krogh antar de totale kostnadene for prosjektet, etter det endelige oppgjøret, har holdt seg innenfor rammen på 290 millioner kroner.

– Vi har bygd en rundkjøring med planfri kryssing for gående og syklende i en helt ny gangbro ved Garderåsveien, og i krysset med Engerkleiva kan de myke trafikantene krysse veien i en ny gangtunnel. Vi har også bygd rundkjøring der Garderveien møter Faldalsveien sier Krogh.