Ny gang- og sykkelveg langs rv 4

Arbeidet med ny gang- og sykkelveg langs rv 4 Trondheimsveien, fra Linderud til Brobekkveien i Oslo, er nå satt i gang.

Når denne gang- og sykkelvegen står ferdig til neste vår, vil det være sammenhengende gang- og sykkelveg fra bygrensa og ned til Sentrum. Arbeidet med den nye vegen vil foregå på nordvestsiden av Trondheimsveien. Gang- og sykkelvegen blir en kilometer lang og 3,5 meter bred. Den blir atskilt fra kjørebanene med rekkverk. På en del av strekningen vil gang- og sykkelvegen ligge på et høyre nivå enn kjørebanen. - Kollektivfeltet utvides til 3,5 meters bredde og bussholdeplassene på strekningen får nye leskur. Gamle støyskjermer vil bli byttet ut med nye og hele strekningen vil bli beplantet, forteller overingeniør Gerd Anette Sørensen i Statens vegvesen Oslo. Rene byggekostnader for denne strekningen vil ligge på ca. 28 millioner kroner. Trondheimsveien vil i anleggsfasen være åpen for trafikk med to kjørefelt inn mot byen. Det vil i noen tilfeller kun være ett kjørefelt i tidsperioder mellom kl. 09.00-06.00. Farten vil da settes ned til 50 km/t. Kollektivfeltet vil være stengt under hele anleggsperioden.