Dette bildet vant konkurransen for 2020. Foto: Edvin Foss

Dette bildet vant konkurransen for 2020. Foto: Edvin Foss

Ny fotokonkurranse om norsk fjellsprengning – delta med dine bilder

Også i 2021 vil Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) i samarbeid med Byggeindustrien/bygg.no invitere inn til en fotokonkurranse om norsk fjellsprengning.

Temaet for konkurransen er bergsprenging over og under jord og bildene skal gjenspeile dette. Dette kan også omfatte gruvedrift og bergverksdrift.

Det kom i fjor inn veldig mange gode bilder til vurdering i juryen, og man håper også i år på stor deltakelse. Juryen håper også mange vil ta seg tid til å bla gjennom gamle arkiver for å finne frem spennende motiver fra ulike prosjekter som er blitt gjennomført opp gjennom årene.

Hver deltager kan levere inntil fem bilder.

Bidragene sendes på epost til ab@bygg.no . Bildene skal være i jpg-, png- eller tiff-filformat med høyest tilgjengelig oppløsning. Har du papirbilder, negativer eller positiver/lysbilder kan disse sendes til følgende adresse:

Byggeindustrien v/Arve Brekkhus
Postboks 6831 St. Olavs plass
0130 Oslo

(Merk brevet med «Fotokonkurranse». Husk å sette inn returadresse om du ønsker at vi skal sende bildene tilbake.)

Fem bilder vil bli plukket ut til å gå til en finale og disse bidragene blir stilt ut under Fjellsprengningskonferansen 2021. Finalistene blir gjort kjent i Byggeindustrien samt på bygg.no. Vinnerne blir offentliggjort torsdag 25. november 2021, i forbindelse med Fjellsprengningskonferansen.

Innsenderne som får sine bilder antatt kan bli bedt om å stille bildefiler i større format og oppløsning til disposisjon for produksjon av utstillingskopier. Nærmere spesifikasjoner vil bli gitt.

Frist for innsendelse: fredag 22. oktober 2021.

Premiering
1. premie: Fotoutstyr til en verdi av kr. 10.000
2. premie: Fotoutstyr til en verdi av kr. 5.000

Juryen består av:
Kjersti Kvalheim Dunham, Thor Skjeggedal, Nils Røren og Arve Brekkhus.

Innsendte bilder skal kunne brukes vederlagsfritt av NFF og Byggeindustrien til omtale i ulike media i forbindelse med konkurransen samt til annet bruk i regi av NFF og Norsk fjellsprengningsmuesum.

Ved spørsmål ta kontakt med Arve Brekkhus – mob. 901 34 888/mail: ab@bygg.no.