Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

Ny forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser i Oslo

Byrådet i Oslo har opphevet forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser i Oslo og den er erstattet med en ny bestemmelse i forskrift om forebygging av koronasmitte.

- Den nye bestemmelsen gir pålegg om å følge til enhver tid gjeldende anbefalingene i Byggenæringens landsforening (BNL) bransjestandard om smittevern som skal følges på byggeplasser, skriver BNL på sine nettsider.

Anbefalinger i standarden gjelder som påbud i denne forskriftens virketid. Her er ordlyden i den nye forskriften som også kommer på lovdata og Oslo kommunes nettside her.

3. Smitteverntiltak på byggeplasser
- De til enhver tid gjeldende anbefalingene i Byggenæringens landsforening (BNL) bransjestandard om smittevern som skal følges på byggeplasser. Anbefalinger i standarden gjelder som påbud i denne forskriftens virketid, skriver BNL.

Med byggeplass menes alt bygg- og anleggsarbeid som vil vare utover 15 virkedager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.

- Arbeidsgiver er ansvarlig for oppfølging av forskriften. Når ansvar etter denne forskrift legges til arbeidsgiver omfatter det også et ansvar for innleide og selvstendige oppdragstakere, på samme måte som § 2-2 (1) i arbeidsmiljøloven, melder BNL.

Denne bestemmelsen gjelder byggeplasser i Oslo kommune og byggeplasser der Oslo kommune er byggherre.

Etterlevelse av bransjestandard skal kunne dokumenteres i form av planer, og oppslag på arbeidsplassen.

Bærum kommune
I Bærum ble den lokale koronaforskriften fjernet onsdag ettermiddag. Lettelsene skal tre i kraft umiddelbart. Den lokale forskriften tilknyttet byggeplasser i kommunen ble også fjernet: Les mer på Bærum kommunes nettsider her.

Gult nivå
Det samlede tiltaksnivå i Oslo og Bærum tilsier at BNL anbefaler at byggeplassene kan drives på gult nivå iht til bransjestandarden. BNL skal foreta en revisjon av standarden for å tilpasse anbefalingene til gjeldende smittetrykket i samfunnet samt gjeldende råd og regler fra helsemyndighetene.

Les mer om BNLs bransjestandard her