Shi Deng har forsket på påvirkningen av havstrømninger på to parallelle rør som er koblet sammen, eller med andre ord, en rørbru med to løp. (Illustrasjon: Statens vegvesen/Vianova/Baezeni)

Ny forskning på hvordan to parallelle rørbruer reagerer på havstrømninger: – Essensiell kunnskap for Statens vegvesen

Shi Deng har oppnådd doktorgrad ved NTNU med en avhandling som vekker stor interesse i Statens vegvesen. Han har utført laboratorietester for å undersøke hvordan to parallelle nedsenkede rørbruer blir påvirket av ulike former for havstrømninger.

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at Shi Deng dermed har bidratt med ny kunnskap på et område ingen har forsket på før.

Tidligere forskning om rørbruer har konsentrert seg hovedsakelig om én enkelt nedsenket rørbru.

I avhandlingen til Deng kan man lese om forsøkene han har utført, og de matematiske beregningsmodellene han har benyttet.

– Funnene viser hvilke ytre krefter fra havet vi kan forvente på en nedsenket rørbru med to parallelle rør. Dette er helt essensiell kunnskap for Statens vegvesen når vi skal dimensjonere en rørbru, sier Mathias Egeland Eidem i Statens vegvesen.

Han forteller at frem til nå har man vært nødt til å bruke data for påvirkningen av havstrøm på et enkeltrør som for eksempel en rørledning til olje eller gass.

– Den store nyskapningen knyttet til denne forskningen ligger i at den tar for seg påvirkningen på to parallelle rør som er koblet sammen, eller med andre ord, en rørbru med to løp. Dette er et mye mer komplekst og krevende problem, og vi er svært godt fornøyde med avhandlingen som Deng har levert, sier Eidem.

Deng påpeker samtidig behovet for mer forskning knyttet til hvordan strømningene vil virke inn på de nedsenkede rørbruene.