Arkivfoto

Ny forskning på helse og arkitektur

NTNU vil finne ut mer om sammenhengen mellom arkitektur og helse. St. Olav-utbyggingen blir vesentlig for den nye forskningen på helsefremmende arkitektur.

NTNU vil finne ut mer om sammenhengen mellom arkitektur og helse. St. Olav-utbyggingen blir vesentlig for den nye forskningen på helsefremmende arkitektur, skriver Helsebygg Midt-Norge på sine nettsider.

Helse er allerede en av NTNUs sentrale tematiske satsningsområder, og Fakultet for arkitektur og billedkunst ønsker mer kunnskap om arkitekturens betydning for helsa.

- Målet er å styrke helsefremmende arkitektur som tenkning på tvers av våre institutter, sier Siri Bakken, leder av Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning.

Bakken ser det nye universitetssykehuset i Trondheim som en betydelig ressurs. Det er derfor besluttet å lyse ut en postdoc-stilling med helse og arkitektur som tema. Bakkens institutt blir vertsnstitutt for stillingen.

Bakken har allerede fått en rekke innspill fra profilerte St. Olav/NTNU-medisinere, som Geirmund Unsgård, Pål Klepstad, Vigleik Jessen og Tore Foss.