Ny finansieringsordning i Tønsberg

For første gang i Norge lanserer Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag en ny finansieringsordning, kalt sålelån. Låneordningen lanseres i forbindelse med det nye borettslaget Dockside på Kaldnes, opplyser adm. direktør Arne Hegg til Boligsamvirket.no.

Sålelån er en ordning for borettslag der en del av fellesgjelden ikke har avdrag de første 30 årene og total nedbetalingstid er på 50 år. På den måten oppnås det meget gunstige kapitalkostnader. Ordningen er lagt til grunn for de tilbydde prisene på de minste to leilighetstypene på henholdsvis 1 rom-24 m² og 2 rom-39 m² i Dockside borettslag. Disse utgjør 39 av totalt 118 leiligheter i prosjektet. For disse leilighetene skal 20 prosent av kjøpesummen innbetales som kontantdel. De resterende 80 prosent av verdien blir andel fellesgjeld, hvor av halvparten blir et ordinært annuitetslån i Husbanken med 40 års løpetid, mens den andre halvparten blir sålelån. Finansieringsordningen er en kontinental måte å finansiere boliger på. I mange land i Europa følger lånet boligen i større grad enn boligeieren, som er det vanlige i Norge. I tillegg til at det er lave kapitalkostnader de første 30 årene, på grunn av avdragsfriheten, er det grunn til å anta at prisstigningen har gjort at de fortsatt vil oppfattes som lave når avdragsnedbetalingen starter. - Vi har jo ikke oversikt over hvilke finansieringstilbud som vil være på markedet om 30 år, så vi ser ikke bort i fra at det vil kunne være aktuelt å avtale videre avdragsfrihet etter de første 30 år, opplyser adm. direktør Arne Hegg i Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag. Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag har i flere utfordret banknæringen til å tilby denne typen lån. Foreløpig har DnBNOR bekreftet at de tilbyr denne finansieringsordningen, og Husbanken har sagt seg villig til å vurdere den som en prøveordning for dette borettslaget. For de øvrige leilighetene prosjektet bygger finansieringen på 20 prosent av kjøpesummen som kontantdel, ordinære annuitetslån med 5 års avdragsfrihet, totalt 30 års løpetid og mulighet for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld.