Foto: Sporveien

Ny fase i Oslos trikkeprogram gir stor aktivitet i anleggsområdene gjennom sommeren

Det planlegges for fortsatt full fart og høyt tempo i gjennomføringen av infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet.

Det betyr at arbeidene skal fortsette gjennom alle sommerukene.

- Bakgrunnen for endringene med buss for trikk er oppgraderinger av infrastruktur og holdeplasser som del av Trikkeprogrammet. Buss for trikk gjør at arbeidene i flere av prosjektene kan gjennomføres raskere enn opprinnelig planlagt. Trikkeskinner og infrastruktur skal rustes opp, og i enkelte prosjekter er det planlagt store vann- og avløpsarbeider flere meter under bakken. En konsekvens av arbeidene som starter 18. mai er redusert fremkommelighet på Majorstuen, samt over Grünerløkka og oppover til Storo, heter det i en pressemelding fra Sporveien.

Oslo kommune er i ferd med å gjennomføre en stor satsing på trikk ved innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og utvikling av trikkebasene på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold. Som del av Trikkeprogrammet pågår det gateopprustning og infrastruktur-oppgraderinger flere steder i Oslo. Trikkeprogrammet ledes av Sporveien.