Fra venstre: Tord Kvien, Torkel Hiorth, Cesar Leal, Hanne Ugedahl Solheim, Niels A. Torp, Bente Ulvøy, Øyvind Neslein, Gaute Grønmo

Ny eierstruktur og ny daglig leder i Niels Torp + Arkitekter

Arkitektkontoret Niels Torp + Arkitekter får ny eierstruktur med opptak av fire nye partnere; Gaute Grønmo, Torkel Hiorth, Cesar Leal og Hanne Ugedahl Solheim. Driften av kontoret profesjonaliseres med Bente Ulvøy som ny daglig leder.

Niels Torp + Arkitekter har vært eid og drevet av Niels A. Torp, inntil henholdsvis 2013 og 2015, da Øyvind Neslein og Tord Kvien ble innlemmet som partnere.

Nå har kontoret ytterligere styrket sin markedsposisjon med fire nye fagtunge partnere og ny daglig leder, skriver de i en en pressemelding.

Niels Torp + Arkitekter går fremover med en partnergruppe ytterligere rigget for en digital fremtid med fokus på det grønne skiftet. Kontoret vil fortsette med å lage god arkitektur, gode byrom og kvalitetsbygg. Prosjektet Cicignon Park i Fredrikstad, der kontoret samarbeider med NMBU om sirkulærøkonomi, urbant landbruk og smartbyløsninger, er et godt eksempel på hvordan innovasjon og fagsamarbeid skal gjennomføres.

Fra kontorets grønne faggruppe kommer tre partnere.

Torkel Hiorth har vært prosjektleder på noen av kontorets største prosjekter, og har stor kompetanse på terrengforming og bygningsfysikk. Cesar Leal er en sentral drivkraft bak vårt miljøengasjement, med BREEAM sertifisering og bred internasjonal erfaring. Hanne Ugedahl Solheim har i en årrekke hatt en sentral rolle for kontorets produksjon med grundig og god detaljering, materialbruk og formspråk.
Gaute Grønmo er instrumentell i det kontinuerlige arbeidet med kontorets BIM-satsing, VR, AR og annen 3D-prosjektering i alle ledd.

Bente Ulvøy har betydelig erfaring fra finans og prosjektledelse, og har vært økonomi- og administrasjonssjef i selskapet siden 2013.

- Vi skal fortsette å levere gode hus, og de nye partnerne vil bringe ny energi inn i firmaets ledelse. Bente har vist seg å være en sentral ressurs for kontorets forretningsmessige utvikling og vil fortsette å fokusere på den helhetlige driften av kontoret, sier Niels A. Torp, faglig leder og designansvarlig.