Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Ny E18 vedtatt i Stortinget

Stortinget vedtok fredag ny E18 vest for Oslo med 57 mot 28 stemmer.

Det var Høyre, KrF og Venstre sammen med Arbeiderpartiet som sikret flertall for at man nå kan ta fatt på utbygging av første etappe av ny E18, fra Lysaker til Ramstadsletta.

– Dette er gledelige nyheter, sier ordfører Lene Conradi (H) som den nye transportplanen som ble vedtatt på Stortinget.

– Med tunnel forbi Stabekk, Høvik og i neste byggetrinn Sandvika, Holmen og Asker sentrum, vil gi mindre støy og forurensing for dem som bor langs motorveien. Vi vil kunne bygge tettere rundt knutepunktene, få bedre togkapasitet, eget bussfelt på motorveien og ny sykkelvei. Da blir det enklere å la bilen stå, sier ordfører Lene Conradi (H) i Asker.

Strekningen Lysaker – Ramstadsletta har en kostnadsramme på 17,4 milliarder 2019-kroner, og det aller meste, det vil si to tredeler skal finansieres med bompenger. Resten av regningen tar staten.

Forventer Viken-garanti

Et bompengefinansiert prosjekt som E18, krever at fylkeskommunen garanterer for lånet. Under forhandlingene i vinter trakk Viken fylkeskommune garantien som Akershus fylkeskommune ga i sin tid.

Asker-ordføreren sier hun forventer at Viken vil stille garanti.

– Oslo og Viken har fått gjennomslag for en justert E18 som er billigere, gir færre biler enn i dag og med bedre kollektivtilbud. Dette burde tilfredsstille Viken, og vi forventer derfor at de igjen vil stille garanti for finansiering av E18, sier Conradi.

– Historisk vedtak

Stortingspolitiker Hårek Elvenes (H) er en av flere som gir uttrykk for lettelse etter stortingsvedtaket fredag. Asker-politikeren kaller vedtaket for historisk.

– Årtier med kø, kork og kaos på E18 skal endelig bort, sier Elvenes (H) til NTB.

Han sier ny E18 åpner for miljøvennlig stedsutvikling i Asker og Bærum med tusenvis av nye arbeidsplasser og boliger, og at den har ringvirkninger langt utover Asker og Bærum.

– Den er antatt å ha direkte eller indirekte effekt for om lag 130 kommuner, sier Elvenes.

4,3 kilometer vei

Det omstridte veiprosjektet mellom Lysaker – Ramstadsletta består av 4,3 kilometer ny motorvei med to tunneler (Stabekklokket og Høviktunnelen).

I første etappe skal det i tillegg bygges ny avkjøring til Fornebu og ny tverrforbindelse til Bekkestua-området. Ny hovedsykkelvei og sikret bussfremkommelighet er også en del av prosjektet.

Hele strekningen mellom Lysaker – Drengsrud er 17,3 kilometer lang og inkluderer tunnel forbi Sandvika, Holmen og Asker.