Ny direktør ved vannforskningsinstitutt: – Viktig sted for den grønne omstillingen

Pål Molander er ny direktør for vannforskningsinstituttet Niva. – Jeg valgte jobben på grunn av den sentrale rollen den spiller i det grønne skiftet, sier han.

Molander kommer fra tilsvarende stilling i Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

– Niva er et velrenommert og godt posisjonert forskningsinstitutt spekket med internasjonalt ledende kompetanse på viktige og spennende fagfelt. Kunnskapen Niva forvalter og vil skape fremover, vil være av stor betydning for å lykkes med den grønne omstillingen, sier han i en pressemelding.

Nivas sentrale rolle i det grønne skiftet var en av grunnene til at Molander valgte vannforskningsinstituttet som sin nye arbeidsplass. En viktig oppgave for den nye instituttlederen blir å lede implementeringen av Nivas strategi mot 2030 om forskning for en bærekraftig fremtid.

Molander tiltrer stillingen som administrerende direktør den 1. oktober.