Viel Sørensen, leder for BREEAM i Grønn Byggallianse. Foto: Finn Ståle Feldberg/GBA

Viel Sørensen, leder for BREEAM i Grønn Byggallianse. Foto: Finn Ståle Feldberg/GBA

Ny BREEAM-NOR-manual lanseres i 2022

Under BREEAM-NOR-konferansen – fra ord til handling 25. november 2021 kommer en forsmak på den nye manualen som er i vente.

– De store endringene i lovverket som skjer akkurat nå, fører til at vi må utsette lanseringen av BREEAM-NOR til 2022. Dette vil sikre at manualen er i tråd med de nyeste kravene og kan brukes i lang tid framover, sier Viel Sørensen, ansvarlig for BREEAM i Grønn Byggallianse i en pressemelding.

Sørensen viser til forslag til endringer i teknisk forskrift, som nå er på høring og etter planen trer i kraft 1. januar 2022. Et forslag som vil påvirke den nye BREEAM-NOR-manualen er krav om klimagassregnskap for alle bygg og muligheten for lempinger i u-verdikrav hvis man oppnår reduksjon i CO2-utslipp fra materialer.

– I tillegg trenger vi avklaringer om hvordan Norge skal implementere EUs taksonomi for bærekraftig finans før vi lanserer manualen. Det er spesielt viktig å få på plass en definisjon av nesten null-energi bygg i Norge, sier Sørensen i meldingen.

Nye BREEAM-NOR har vært på høring over sommeren, noe som de forteller har resultert i mange gode og konstruktive innspill fra næringen.

Den nye lanseringsdatoen for BREEAM-NOR blir 28. februar 2022.