Ny anleggsjobb for Veidekke i Sverige

Veidekke styrker kapasiteten på Vänerbanen og på E45 mellom Trollhättan og Göteborg. I februar begynner arbeidet som har en kontraktssum på 254 millioner svenske kroner.

 

Kontrakten omfatter blant annet 

• ombygning av 4080 meter eksisterende tofeltsfelts veg til firefeltsveg med midtdeler

• nye av- og påkjøringsramper

• nye trafikklommer

• støyvoller med tilhørende støyskjermer 

- Det er et viktig oppdrag Veidekke nå har fått av Trafikverket. Det viser at vi fortsetter å styrke vår posisjon som den verdiskapende samarbeidspartneren i Vest-Sverige, sier prosjektleder Kenneth Karlsson i Veidekke Entreprenad, Region Syd/väst. 

Arbeidet igangsettes i februar 2011 og skal være ferdig i desember 2012.