NVE velger Store Norske som byggeleder for skredsikring i Longyearbyen

Arbeidet med å sikre Longyearbyen for skred er nå i gang, og NVE har valgt Store Norske som byggeleder for sikringstiltakene.

Det skal bygges en skredvoll i Lia under fjellet Sukkertoppen og det skal gjennomføres sikring oppe i fjellsiden.
– Store Norske har vist har de har en unik kompetanse med arbeid i tøffe arktiske strøk, og ikke minst har de over hundre års lokalkunnskap om prosjektgjennomføring på Svalbard. Gjennom denne avtalen får vi kombinert det beste av to statlige selskaper: NVEs kunnskap om skred og sikring med Store Norskes prosjektgjennomføringsevne, sier Knut Aune Hoseth, regionsjef for Nord- Norge og Svalbard i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.
Store Norske skal være byggeleder, koordinere HMS-arbeidet, utføre logistikktjenester og gjøre diverse administrative oppgaver. Spesielt erfaringen fra stengingen av gruvene i Svea og Lunckefjell er relevant for prosjektet.
– I forbindelse med Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell har vi arbeidet med flytting av masser i terrenget og bruk av store anleggsmaskiner. Det er nettopp disse medarbeiderne og erfaringen vi nå vil ta med oss inn i skredsikringsprosjektet, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.
Det skal bygges en skredvoll ved foten av fjellet Sukkertoppen, hvor det skal fylles på med mye masser. I tillegg skal det gjennomføres sikring oppe i fjellsiden. Ertsaas sier avtalen er strategisk viktig for konsernet:
– Store Norske har en ambisjon om å være statens byggherre i Longyearbyen og på Svalbard. Dette prosjektet er en bekreftelse på den solide jobben vi gjør i Svea og Lunckefjell, hvor vi har levert i henhold til både prosjektplanen og de gitte kostnadsrammene, sier Ertsaas.