Illustrasjonsfoto: Terje Næss / NTB scanpix

NVE varsler risiko for vårflom i vest og sør

Sannsynligheten er større enn normalt for stor vårflom i elver på Vestlandet og i Agder-fylkene. I resten av landet er sannsynligheten for stor vårflom normal eller mindre enn normal, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Anslagene for de forskjellige regionene varierer på grunn av store forskjeller i snøforholdene. Mange steder, spesielt i lavlandet, er det nå snøfritt. I fjellet på Vestlandet og i Agder-fylkene er det derimot svært mye snø, enkelte steder dobbelt så mye som normalt.

Det er ikke bare snømengdene i seg selv som er avgjørende.

– Vi har sett flere eksempler de siste årene på at mye nedbør under snøsmeltingen kan føre til skadeflom i vassdrag selv om det er lite snø. På den annen side har vi også sett eksempler på at store snømengder ikke har medført større vårflom enn normalt hvis det har kommet lite nedbør og moderat varme i smelteperioden, opplyser NVE.