NVE: Også nybygg skal ha energiattest

- Salg av bygning uten gyldig energiattest og uten energivurdering av tekniske anlegg må anses som en mangel. Dette bør både selgere og kjøpere være oppmerksom på, sier Olav Karstad Isachsen, leder for Energimerkeordningen i NVE.

-De fleste vet at man må ha en energiattest ved salg og utleie av bygning eller del av bygning. Dette kreves også for nybygg. Yrkesbygg over 1000 kvm skal ha gyldig energiattest til enhver tid. Et sammendrag av denne attesten skal henge synlig oppslått, forklarer Isachsen.

- Færre er klar over at det skal utføres energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Regelen gjelder klimaanlegg og olje- og gassfyrte kjelanlegg. En viktig del av en slik energivurdering er en tiltaksliste med forslag til tiltak. Det viser seg ofte om tiltak med svært kort nedbetalingstiltak. Flere kommuner og Enova støtter tiltak for energieffektivisering og energiomlegging, legger han til.

Anlegg som skal energivurderes:

* Kjeler med fossilt brensel over 20 kW (det vil si de fleste villakjeler) skal ha utført energivurdering.
* Er kjelen over 15 år skal det utføres en engangsvurdering av varmeanlegget i tillegg.
* Alle ventilasjonsanlegg som er over 12 KW eller samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 kvm skal energivurderes.
* Kjøleanlegg over 12 kW skal energivurderes

Varmepumper i forbindelse med ventilasjonsanlegg og kjøleanlegg skal energivurderes.

- For de som skal bestille energivurdering, er det greit å vite at det stilles krav til kompetanse til de som skal utføre jobben, sier Isachsen. Energivurderingen av tekniske anlegg er et godt grunnlag for energimerking. Byggeiere bør derfor se disse oppgavene i sammenheng.

Det gis ingen støtte til å gjennomføre energivurderingen, men i noen tilfeller kan tiltak for forbedring gi grunnlag for støtte