Sørfjord vindkraftverk. Foto: Catchlight/ NVE
Sørfjord vindkraftverk. Foto: Catchlight/ NVE

NVE: Alle norske vindkraftverk bygget innen fristen

– De fleste norske vindkraftverkene som har fått konsesjon de siste årene hadde frist til 31. desember 2021 med å bygge ferdig anleggene. Alle vindkraftverkene rakk denne fristen, og ved utgangen av 2021 var 63 vindkraftverk satt i drift.

Det skriver NVE i en pressemelding onsdag morgen.

– Det er fortsatt fire vindkraftverk som er under bygging, men disse har frist for idriftsettelse i løpet av 2022, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef for miljøtilsynet i NVE, i meldingen.

De fleste av vindkraftverkene er bygget ut i perioden mellom 2016 og 2021. NVEs miljøtilsyn har fulgt vindkraftverkene i byggefasen.

– I løpet av de siste årene har vi vært på inspeksjoner ved alle nye vindkraftverk i byggefasen. For de aller fleste anleggene er det gjennomført flere inspeksjoner, sier Kråkenes.

Hun understreker at inspeksjonene og kontrollene har avdekket få avvik.

– Totalt sett er det registrert få avvik fra planene som ligger til grunn for utbyggingene, sier Kråkenes.

Selv om de fleste vindkraftverkene nå er over i driftsfasen, vil tilsynsarbeidet fortsette. Det er blant annet satt en rekke vilkår som NVE skal føre kontroll med.

– Vi kommer til å bruke mye tid fremover både på å føre systematisk kontroll med anleggene, men også på å følge opp henvendelser vi mottar i sakene, sier Kråkenes.

Hun understreker at tilsynsarbeidet også er nødvendig for å innhente mer kunnskap om virkninger av vindkraftverk, og viser til NVEs pågående arbeid med oppfølging av stortingsmeldingen om vindkraft.

– Vi har blant annet fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om virkninger av vindkraft. Her ser vi på en rekke ulike temaer, som for eksempel nabovirkninger, naturmangfold og arealbruk. Kunnskapsgrunnlaget vil bli viktig for det nye konsesjonssystemet for vindkraft, sier Kråkenes.

Det er fortsatt pause i konsesjonsbehandlingen av nye vindkraftverk på land.