Fra venstre adm. direktør i OPAK, Jan Henry Hansen, NTNU-professor Agnar Johansen og avdelingsleder utredning og analyse i OPAK, Glenn Bjørsrud. Foto: OPAK.

NTNU-professor Agnar Johansen begynner i OPAK

Rådgivningsselskapet OPAK inngår arbeidsavtale med professor Agnar Johansen ved institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU.

Johansen skal jobbe deltid som spesialrådgiver FoU og blir en del av OPAKs fagmiljø innen utredning og analyse.

- OPAK er et av landets ledende fagmiljøer innen prosjektledelse og byggeledelse. Jeg gleder meg til å bidra med min fagkunnskap og ikke minst arbeide med dyktige kolleger på spennende oppdrag, sier professor Agnar Johansen ved institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU i en pressemelding.

Johansen er i dag professor i prosjektledelse ved NTNU, og har mer enn 20 års erfaring med forskning, utdanning og konsulentoppdrag innen offentlig og privat sektor. I OPAK skal han bistå selskapets fagmiljø innen utredning og analyse. Han vil være en kraftfull ressurs både i utviklingsarbeidet og som fagperson for selskapets oppdragsgivere. Ansettelsen er et av flere offensive tiltak for å svare ut OPAKs ambisjoner om å ligge langt fremme i utviklingen innen selskapets kjerneområder prosjektledelse og byggeledelse.

- Vi er utrolig stolte over å få Agnar med på laget. Vi har hatt et godt samarbeid med ham over flere år, blant annet som forsker i Sintef og i ulike forskningsprosjekter i regi av Prosjekt Norge. Derfor er det ekstra hyggelig at Agnar nå begynner hos oss. Han vil være en svært viktig fagressurs internt og eksternt ut mot våre oppdragsgivere, sier adm. direktør i OPAK, Jan-Henry Hansen.

Johansen har ledet flere store forskningsprosjekter innen styring av usikkerhet og raskere og mer effektiv prosjektgjennomføring. Han har publisert 5 bøker og mer enn 100 arbeider innenfor prosjektledelse og relaterte temaer. I tillegg har han lang erfaring som seniorforsker fra Sintef.

Johansen begynte i OPAK i august 2019 og er ansatt i en 20-prosent stilling.