Foto: Charlotte Wiig
Foto: Charlotte Wiig

NSW lanserte firmabok i det nye Nasjonalmuseet

NSW Arkitekturs nye firmabok på 430 sider ble torsdag lansert foran 100 personer, nøyaktig 100 dager før åpningen av det nye Nasjonalmuseet.

Dette var den første boklanseringen i det nye museet.

– Boken er ikke tilbakeskuende, men har primærfokus på fornyelse og fremtid, skriver Ole Wiig i en e-post til Byggeindustrien.

Innholdet er organisert under seks hovedtemaer som alle starter med intervju med personer knyttet til teamet: Samfunnet i sentrum: Åse Kleveland, Naturen i sentrum: Erling Dokk Holm, Mennesket i sentrum: Rina Brunsell Harsvik, Bygningen i sentrum: Janis Dripe, Byutvikling i sentrum: Erling Fossen og Fremtiden i sentrum: Tai Grung. Alle som intervjuet i boken var tilstede og deltok i en paneldiskusjon under lanseringen.

Boken avsluttes med en samtale mellom 14 arkitekter i firmaet under 35 år om deres syn på fremtiden, både for arkitekter og arkitekturen.

Foto: Charlotte Wiig
Foto: Charlotte Wiig