Klima- of miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har tatt over ansvaret for E6-saken i Lillehammer, og regner med å finne en løsning i løpet av de kommende ukene.

Klima- of miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har tatt over ansvaret for E6-saken i Lillehammer, og regner med å finne en løsning i løpet av de kommende ukene. 

Foto: Javad Parsa / NTB

NRK: Statsråden vil finne en løsning for E6 gjennom Lillehammer

Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil bruke de neste ukene til å finne en løsning for det stoppede E6-prosjektet i Innlandet. Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen utrykker lettelse etter et møte med statsrådene tirsdag.

Rett før jul kom meldingen om at Miljødirektoratet tok klagen fra en interesseorganisasjon til følge, og satte til side Statsforvalteren i Innlandet sitt vedtak om dispensasjon fra verneforskriften for å bygge ny E6-bru over Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer.

Nye Veier og AF Gruppen var nærmest klare til å starte byggingen av 23 kilometer ny firefelts E6 mellom Roterud og Storhove, da vedtaket fra Miljødirektoratet stoppet prosjektet.

Ordfører Ingunn Trosholmen (Ap) i Lillehammer kommune er blant de som har vært meget kritisk til Miljødirektoratets E6-vedtak.

Tirsdag var hun og stortingsrepresentant Rune Støstad (Ap) i møte med klima- og miljøminister Espen Barth-Eide og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ordfører Ingunn Trosholmen (Ap) i Lillehammer kommune er blant de som har vært meget kritisk til Miljødirektoratets E6-vedtak.

Ordfører Ingunn Trosholmen (Ap) i Lillehammer kommune er blant de som har vært meget kritisk til Miljødirektoratets E6-vedtak.

Geir Olsen / NTB

Til NRK sier Barth-Eide at det var et godt møte og at det er forhåpninger om å finne en løsning i saken. Det kan bli aktuelt å se på verneforskriften.

– Det er slik at skal man gjennom dette området så må man se på verneforskriften, og det skjer gjennom enten en dispensasjon eller en endret forskrift. Dette har vi ikke landet på. Det skal gjøres ordentlig og grundig, sier Barth-Eide til NRK.

Det er Klima- og miljødepartementet og samferdselsdepartementet som nå tar over arbeidet med den betente E6-saken. Barth-Eide regner med at de vil bruke noen uker på å komme med en avgjørelse i saken.

Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen utrykker lettelse etter møtet med statsrådene.

– Nå har vi fått regjeringen til å se at det finnes måter å bygge veien på som tar vare på natur og samferdsel, sier hun til NRK.

SV, Naturvernforbundet og MDG er blant de som reagerer på signalene Barth-Eide kommer med etter tirsdagens møte.

Lars Haltbrekken, klimapolitisk talsperson i SV, mener det var viktig å stoppe planene om motorvei gjennom Lågendeltaet i Lillehammer. Han påpeker ovenfor NRK at avgjørelsen fra Miljødirektoratet kom dagen etter at det i Montreal i Canada ble inngått en stor internasjonal avtale om vern av natur.

– Da kan ikke regjeringens første svar være å svekke vernet av natur i Norge, sier Haltbrekken til NRK.

Lars Haltbrekken, klimapolitisk talsperson i SV, mener det var viktig å stoppe planene om motorvei gjennom Lågendeltaet i Lillehammer.

Lars Haltbrekken, klimapolitisk talsperson i SV, mener det var viktig å stoppe planene om motorvei gjennom Lågendeltaet i Lillehammer.

Foto: Lise Åserud / NTB.

Espen Bart-Eide utrykker på sin side at de ønsker dialog med alle parter som har engasjert seg i saken.

Byggeindustrien har vært i kontakt med Nye Veier som foreløpig ikke har noen kommentar til signalene klima- og miljøminister Espen Barth-Eide kom med etter tirsdagens møte.