NRK og Entra har signert en avtale som innebærer at NRK flytter inn i et helt nytt mediehus i Trondheim i 2025. Illustrasjon Goldbox

NRK og Entra har signert en avtale som innebærer at NRK flytter inn i et helt nytt mediehus i Trondheim i 2025. Illustrasjon Goldbox

NRK og Entra enige om nytt mediehus i Trondheim

NRK og Entra har signert en avtale som innebærer at NRK flytter inn i et nytt mediehus i Trondheim i 2025.

Partene inngikk i sommer en intensjonsavtale, og de er nå enige om en endelig avtale.

NRKs kommende hovedsete i Midt-Norge vil bli i Entras nybygg i Holtermanns veg 1-13 på Elgeseter.

–Her vil NRK få cirka 9.600 kvadratmeter moderne lokaler, tilpasset en digital arbeidshverdag, og med det siste av teknologi for å ivareta allmennkringkasterens fremtidige behov på en god måte. Avtalen medfører at Entra starter opp det tredje og siste byggetrinnet i utviklingsprosjektet på tomten allerede i første kvartal 2023, heter det i en pressemelding fra partene.

– Det har vært krevende, men konstruktive og gode forhandlinger gjennom høsten hvor begge parter har ønsket å komme til enighet om et nytt mediehus for NRK. Da er det ekstra gledelig at NRK og Entra nå har signert en endelig avtale for Holtermanns veg. Vi er sikre på at når NRK skal flytte fra Tyholt, så blir det til lokaler som ivaretar NRKs fremtidige og mer komplekse behov på en best mulig måte. Området rundt Holtermanns veg tilhører et av de mest spennende innovasjonsmiljøene i Norge og Trondheim med NTNU, Sintef, St. Olavs hospital og NINA som nærmeste naboer. NRKs ankomst til nabolaget vil forsterke denne posisjonen ytterligere, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra, i meldingen.

Avtalen mellom NRK og Entra innebærer at NRK vil få en eierandel på 49 prosent i de delene av lokalene som de selv skal leie. Øvrige deler av eiendommen eies av Entra.

– Vi er fornøyde med å ha fått på plass en avtale med Entra og ser frem til å møte den nye mediehverdagen og de kravene som stilles til et moderne mediehus i lokaler som er tilpasset vårt samfunnsoppdrag, sier Eivind Undrum Jacobsen, regionredaktør for NRK i Midt-Norge i meldingen.

Holtermanns veg 1-13 ligger på Elgeseter. Prosjektet er Entras største utviklingsprosjekt i Trondheim med totalt mer enn 48.000 kvadratmeter kontor- og næringsarealer. Første byggetrinn på 11.700 kvadratmeter ble ferdigstilt i 2020. Byggetrinn to er på 20.900 kvadratmeter, og de første leietakerne flytter inn i første halvår av 2023. Byggetrinn tre blir igangsatt i løpet av første kvartal 2023, med forventet innflytting i løpet av 2025. Prosjektets tredje og siste byggetrinn medfører nye 15.500 kvadratmeter med arealer, hvorav rundt 9.600 kvadratmeter vil være forbeholdt NRK. I tillegg til kontorareal, består prosjektet av felles parkeringskjeller med blant annet 170 sykkelplasser, ladestasjoner for elsykkel og store garderober.

Entra skriver at eiendommen i Holtermanns veg skal bygges med gode miljøkvaliteter og en mest mulig fossilfri byggeplass.

– Ferdig bygg prosjekteres med mål om å tilfredsstille miljøsertifisering Breeam-Nor Excellent og energiklasse A, heter det i meldingen.