Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo kommune, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) tok første fossilfrie spadetak på nye Storgata.Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo kommune, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).Prosjektleder, Jan Vidar Husby i Bymiljøetaten i Oslo. Etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven (bak til venstre) og miljø- og samferdselsbyråd i Oslo kommune, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) deltok også på markeringen.Prosjektleder Tore Heggenes i NRC.Illustrasjon: BymiljøetatenIllustrasjon: BymiljøetatenIllustrasjon: Bymiljøetaten

NRC tok første spadetak i Storgata i Oslo

Den store oppgraderingen av Storgata i Oslo er i gang med første spadetak tatt på Hausmansgata trikkeholdeplass fredag.

Oppgraderingen av Storgata i Oslo skal, etter planen, gå frem til 2021, og da skal det som i dag er en sliten, trang og ulykkesutsatt strekning i hovedstaden, gjenåpne som en hovedpulsåre i Oslos kollektivtransport.

Fredag ble første spadetak tatt av Oslo kommune og arbeidsfellesskapet JV NRC bestående av NRC Rail, HAG Anlegg og ALT i bygg og anlegg, som samtlige er heleide NRC Group-selskaper.

Prosjektet omfatter nytt dobbeltspor for trikk i Storgata, og det skal bygges to nye holdeplasser, en i Hausmanns gate og en i Youngs gate, som erstatning for dagens holdeplasser. Vann- og avløpsetaten skal samtidig gjøre store oppgraderinger av vann- og avløpsrør på strekningen, og en teknisk kulvert under Storgata skal forlenges med omtrent 170 meter.

Nye, brede fortau langs gaten skal belegges med omtrent 5.000 kvadratmeter granittplater. Bymiljøetaten i Oslo kommune, som er byggherre, har ikke fått plass til norsk stein i budsjettet, men byggherres prosjektleder, Jan Vidar Husby, sier han i det minste håper å finne europeisk stein.

Fossilfritt

JV NRCs kontrakt med Bymiljøetaten er verd omtrent 360 millioner kroner. Hele prosjektet har en kostnadsramme på omtrent 676 millioner kroner.

‒ Vi har valgt en kompetent entreprenør. NRC ivaretar en helhet, og har kompetanse både på grunnarbeider og spor. I denne konkurransen ble de bedømt på pris, prosjektgjennomføring og miljø, hvor pris telte 60 prosent, miljø telte tolv prosent og prosjektgjennomføring telte 28 prosent, forteller Husby.

Sammen med prosjektleder Tore Heggenes i NRC var Husby på plass på Hausmannsgate trikkestopp fredag for å formelt starte prosjektet. Her var også miljø- og samferdselsbyråd i Oslo kommune, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten.

Første symbolske spadetak ble tatt av Berg i en av NRCs nye elektriske gravere. I oktober i år bestilte entreprenøren nettopp to 25 tonn tunge Cat 323F Z-Line batteridrevne gravere.

Prosjektet gjennomføres i henhold til den nye Oslomodellen, og skal være helt fossilfritt.

‒ Hvis vi kan være med på å finne løsninger her, kan vi være med på å endre verden litt også, sa Berg før hun tok det utslippsfrie spadetaket.

Nye spor

Prosjektet som nå startet, er et omfattende og utfordrende prosjekt for både byggherre og entreprenør. Det skal bygges i en travel og trang del av Oslo, og den miljøvennlige teknologien i prosjektet er fremdeles veldig ny.

‒ Dette er en trafikkert gate med mange fotgjengere, og veien er gammel med mange ukjente forhold i grunnen. I tillegg er det en del her som er vernet av byantikvaren, forteller prosjektleder Tore Heggenes i NRC.

På Hausmannsgata trikkestopp bygger NRC nå både det som blir permanent infrastruktur, men også første del av det midlertidige trikkesporet som skal gjøre utbyggingen av Storgata mulig. Før de bygger det omtrent 800 meter lange dobbeltsporet fra Kirkeristen til Nybrua, skal et omtrent 850 meter langt midlertidig spor bygges i Hausmanns gate, Christian Krohgs gate og Stenersgata, som skal lede trikken rundt anleggsområdet i Storgata.

‒ Her skal vi bygge spor i områder hvor det aldri har gått trikk før, forteller prosjektleder Jan Vidar Husby.

Miljøprosjekt

Administrerende direktør Øyvind Horpestad i NRC Group understreker overfor Byggeindustrien at Storgata-prosjektet er et spennende prosjekt for den fremadstormende entreprenøren.

‒ Vi gleder oss til å komme i gang. Det er veldig spennende, men samtidig veldig utfordrende prosjekt for oss, sier han.

Horpestad mener NRC har gjennomført nok prosjekter i Oslo til å være godt vant til og forberedt på trang anleggsplass, men Storgata-utbyggingen er det første prosjektet hvor NRC bruker utslippsfrie gravere og maskiner.

‒ Dette er et byfornyelsesprosjekt, men det er viktig å huske at det også er et miljøprosjekt. Vi bygger grønn infrastruktur her, og vi jobber hardt for å gjøre det på en grønn måte. Det er strenge krav til maskinene på plassen, og hvis det er noe som kan gjenbrukes i grunnen, så skal vi gjøre det, sier han.