Bak fra venstre: Kristian Strand, Norconsult, Sigurd Rugsland, divisjonsdirektør og leder for samferdsel Norconsult, Magnus Wessel-Aas prosjektsjef NRC og Urban Sundberg, Teknisk sjef NRC. Foran fra venstre: Martin Olsen, divisjonsdirektør bane NRC, Bård Sverre Hernes konserndirektør Norconsult. Foto: NRC
Bak fra venstre: Kristian Strand, Norconsult, Sigurd Rugsland, divisjonsdirektør og leder for samferdsel Norconsult, Magnus Wessel-Aas prosjektsjef NRC og Urban Sundberg, Teknisk sjef NRC. Foran fra venstre: Martin Olsen, divisjonsdirektør bane NRC, Bård Sverre Hernes konserndirektør Norconsult. Foto: NRC

NRC tar med seg Norconsult på Trønder- og Meråkerbanen

Fredag 24. september signerte Norconsult prosjekteringskontrakten,
som inngår i NRC Groups totalentreprise om elektrisifisering av Trønder- og Meråkerbanen.

120 kilometer jernbanespor skal elektrifiseres på strekningene Trondheim – Stjørdal
og Hell – Storlien.  Kontrakten omfatter prosjektering av komplett kontaktledningsanlegg på strekningen. I tillegg til å yte bistand med fagkompetanse på jernbanetekniske fag, skal Norconsult være en rådgiver for alle fag i prosjektet, skriver NRC i en pressemelding.

– Vi er glade for å få med oss Norconsult på laget når vi nå skal gjennomføre det store løftet for en mer bærekraftig transportsektor i Trøndelag. Utbyggingen i seg selv vil sørge for betydelige miljøbesparelser, da togene går fra fossilt drivstoff til elektrisk drift, sier Martin Olsen, divisjonsdirektør bane i NRC Group i meldingen.

– På dette prosjektet vil nytenking og innovasjon være essensielt, og vi setter pris på at også Bane NOR ønsker at vi utfordrer de gamle løsningene og gjør ting litt annerledes. Når vi skulle velge en samarbeidspartner for prosjektering, var det viktig at vår partner, i tillegg til å ha den nødvendige ekspertisen, også deler våre verdier og ambisjoner om å skape morgendagens bærekraftige infrastruktur. Det gjør Norconsult, og vi ser frem til å starte samarbeidet, legger han til.

I prosjektet vil det legges stor vekt på bærekraftige løsninger med lave CO2-utslipp, og det skal benyttes CEEQUAL-metodikk både i prosjekterings- og byggefasen. Videre skal bruken av stål i master og åk (oppheng for kontaktledninger som spenner over flere spor) optimaliseres. Det samme vil gjelde for bruk av betong i fundamenter langs strekningen. Det skal også legges vekt på å optimalisere logistikk, mellomlagring av materiell og massehåndtering, opplyser NRC.

- Trønder- og Meråkerbanen er en stor totalentreprise for jernbane, hvor vi gleder oss til å videreføre det gode samarbeidet med NRC Group, sier Sigurd Rugsland, divisjonsdirektør og leder for samferdsel i Norconsult i meldingen.

Prosjekteringsfasen starter i disse dager. Utbyggingen starter våren 2022 og er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2024.