Administrerende direktør Øivind Horpestad i NRC Group. Foto: NRC Group

NRC kjøper Gravco

Parallelt planlegges utbedring av mange av rørene under skinnegangen. NRC Group forbereder seg på oppgavene som vil komme når trikken i Oslo skal moderniseres ved å kjøpe vann- og avløpsentreprenøren Gravco.

Det har skramlet og ristet i de gamle blå trikkene lenge, men nå nærmer det seg slutten. Hele 87 nye trikkevogner skal etter planen kjøpes inn, og de første vil leveres allerede i 2021. Før den tid må også deler av trikkenettet utbedres og oppgraderes. Opp mot 30 forskjellige prosjekter er planlagt gjennomført i og rundt Oslo. I forbindelse med den store renoveringen planlegger man samtidig å utbedre deler av vann og avløpsnettet som ligger under skinnegangen. De første anbudene er ventet utlyst allerede til våren.

- Det blir travelt i Oslo by fremover, og en så storstilt oppgradering har vi knapt sett tidligere. En liten revolusjon for Oslo-trikkens del, sier konsernsjef i NRC Group Øivind Horpestad i en pressemelding.

NRC Group, som en ledende aktør innenfor bane-relaterte utbygginger, har forberedt seg på denne oppgaven i en tid allerede. For å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse, har NRC Group i dag inngått avtale om å kjøpe vann- og avløpsentreprenøren Gravco AS (Gravco) med tilhørende datterselskaper. Gravco er en spesialist på alt av vann og avløpsanlegg fra de små enkeltoppdrag til større installasjoner og utbedringsprosjekter av hele ledningsnett. Selskapet opererer i Stor-Oslo og har 42 ansatte. NRC Group har med kjøpet av Gravco fått tilført viktig kompetanse for oppdrag i bystrøk, der arbeider på skinnegang ofte henger sammen med infrastruktur nede i bakken.

- Det er store og viktige oppgaver som ligger foran alle oss som skal jobbe med oppgraderingen av Oslo-trikken. Vi har et ansvar for å gjøre dette så effektivt og skånsomt som mulig, sier konsernsjef Horpestad.

- Sammen med teamet i Gravco kan vi jobbe mye mer sømløst og få fjernet mye av risiko for forsinkelser ved at det er mange løverandører som skal koordinere seg.

NRC Group kjøper Gravco for 75 millioner kroner, med oppgjør i kontanter, aksjer og kreditt fra selger. De kjøpte selskapene blir en del av det nyetablerte datterselskapet NRC Civil, eiet av NRC Group ASA. Gravco og datterselskaper har over de siste 12 måneder omsatt for 64 millioner kroner, med et driftsresultat på 14,5 millioner, som gir en driftsmargin på 23 prosent.