Byråd Siren Stav og administrerende direktør Arild Ingar Moe signerer Klimakontrakten mellom Oslo Kommune og NRC Group Norge. Foto: Klimaetaten/Ronny Boysen

Byråd Siren Stav og administrerende direktør Arild Ingar Moe signerer Klimakontrakten mellom Oslo Kommune og NRC Group Norge. Foto: Klimaetaten/Ronny Boysen

NRC Group Norge har signert klimakontrakt

NRC Group Norge signerte denne uken en klimakontrakt med Oslo kommune og forplikter seg til å gå foran som en klimaansvarlig virksomhet i hovedstaden.

– Hele vår forretningsmodell er basert på å bygge bærekraftig infrastruktur. Dette stemmer bra med Oslo kommunes mål om å redusere utslippene av klimagass. Det er naturlig for oss å bidra til at hovedstaden blir en klimarobust by innen 2030, sier administrerende direktør Arild Ingar Moe i NRC Group Norge, etter besøket på rådhuset der han denne uken signerte Klimakontrakten med Oslo Kommune.

Oslo har satt seg som mål å redusere utslipp av klimagasser med 95 prosent innen 2030.

– For å nå målene må offentlige myndigheter, private virksomheter, organisasjoner og innbyggere samarbeide om å gjennomføre effektive tiltak som monner, heter det i en pressemelding.

NRC Group har arbeidet med flere store prosjekter i Oslo. Blant annet har de stått for fornyelsen av Storgata.

– NRC bidrar også til bygging av Fornebubanen, ved å bygge en tilkomsttunnel på Skøyen. Her kjører også datterselskapet, Gunnar Knutsen AS, med lastebiler som går på miljøvennlig biogass i stedet for diesel. Et annet selskap i NRC Group, NSS har også bidratt med sanering i forbindelse med denne utbyggingen, skriver selskapet.

– Målet vårt er å ha redusert utslipp av klimagasser med 30 prosent innen 2025 og være klimanøytrale innen 2050. Vi sikter også mot en sorteringsgrad på minimum 70 prosent pr år, noe vi lykkes med i dag, sier Moe.

Virksomheter som signerer klimakontrakten bli en del av nettverket Næring for klima, som i dag består av over 130 store og små virksomheter i Oslo og omegn.