Administrerende direktør Øivind Horpestad i NRC Group. Foto: NRC Group

NRC Group henter 210 millioner til oppkjøp

Bane-entreprenøren NRC Group henter 210 millioner kroner for å kunne gjøre flere oppkjøp innenfor nordisk baneindustri.

NRC Group har fullført en rettet emisjon på 3 millioner aksjer til 70 kroner per aksje, som tilfører selskapet 210 millioner kroner i ny kapital. Kapitalen fra emisjonen vil bli brukt til ytterligere oppkjøp og generelle selskapsformål, for å møte den forventede økningen i banerelaterte infrastrukturinvesteringer i Norden.

- Vi har hele tiden sagt vi skal vokse både organisk og via kjøp, sier konsernsjef i NRC Group Øivind Horpestad i en pressemelding.

- Det er mange oppgaver som skal løses på banefronten i Norden og det er en klar fordel å kunne ta større ansvar i prosjektene. Med tilførselen av denne kapitalen får vi muskler til å nettopp å forfølge strategien om å bygge NRC Group større, sier Horpestad.

Selskapet skriver i børsmeldingen at det har vært stor interesse og at emisjonen ble betydelig overtegnet av både eksisterende og nye institusjonelle investorer. De nye aksjene utstedes i henhold til fullmakt avgitt av generalforsamling tidligere i år, og utgjør 7,8 prosent av total aksjekapital etter utvidelsen, og øke den frie flyten tilsvarende.

- Det er selvsagt hyggelig at så mange investorer tror på det samme som oss i NRC Group, samtidig er vi ydmyke for oppgaven vi har foran oss, avslutter Horpestad.