Illustrasjonsfoto: NRC

NRC får svensk jernbanekontrakt

NRC Group i Sverige er tildelt en kontrakt til en verdi på 221 millioner svenske kroner for jernbanetekniske arbeider på Söderåsbanen i vekstregionen Skåne.

Strekningen skal nå rustes opp og klargjøres for persontrafikk fra desember 2021.

- Skåne har over 1,3 millioner innbyggere, er knutepunkt i Sverige mot Danmark og Europa, og det forventes fortsatt befolkningsvekst i regionen. Vi er derfor svært glade for å være med på å klargjøre Söderåsbanan for persontrafikk. Det vil gi et enkelt, sikkert og miljøvennlig tilbud til pendlere i vestre Skåne, samtidig som vi bidrar til redusert veitrafikk og fremtidsrettet regionsutvikling, sier Øivind Horpestad, konsernsjef i NRC Group i en pressemelding.

Kontrakten er en totalentreprise tildelt av Trafikverket og omfatter tjenesteleveranser innen spor, elektro, signal/telekom og grunn.

- For oss er dette en viktig kontrakt. Vi får benyttet den fulle bredden av våre fag for å sikre en helhetlig og effektiv totalleveranse, nettopp det NRC Group er bygget for å gjøre, legger Horpestad til.

Söderåsbanan er et 38 kilometer langt enkeltspor som går fra Åstorp, gjennom Billesholm, Kågeröd og Svalöv, til Teckomatorp. Arbeidene inkluderer bygging av nye møtespor for å muliggjøre togmøter mellom tog på opptil 650 meter, oppgraderinger som muliggjør for hastighet på 160 kilometer i timen, samt ny plattform og signalarbeider på Teckomatorps stasjon. NRC Group starter opp med sine arbeider i februar 2019 med planlagt ferdigstillelse i Oktober 2021.

Det foreligger en ti dagers frist til å registrere eventuelle klager på tildelingen, og en endelig signering av kontrakt kan først skje i etterkant av denne perioden.