Norwegian tar betalt for bagasjen

Norwegian innfører betaling for innsjekket bagasje, men øker vekten for tillatt håndbagasje fra åtte til 15 kilo. Den nye ordningen trår i kraft onsdag.

De laveste billettprisene i Sør-Norge blir på 323 kroner for én vei inkludert skatter og avgifter, mens laveste pris fra Sør- til Nord-Norge blir 420 kroner. Norwegian åpner for at de reisende kan ha med seg to kolli på inntil 20 kilo hver. Dette skal koste 50 kroner, mot 800 kroner i overvektsgebyr i den gamle ordningen. Lettere for mange Med denne endringen vil de aller fleste forretningsreisende få med seg det de trenger i håndbagasjen. Vi senker nå den laveste prisen, slik at det blir billigere for dem som reiser uten innsjekket bagasje, sier Norwegians administrerende direktør Bjørn Kjos. Informasjonssjef Anne Grete Ellingsen mener prisjusteringene er en god nyhet for kundene. Hun tror ikke at sikkerhetskontrollen vil ta lengre tid, selv om den tillatte vekten økes til 15 kilo. Og hun regner hun med at køene ved innsjekkingen blir kortere. Dette betyr en forenkling for mange reisende, sier hun til NTB. 25 kroner Prisen for et kolli har Norwegian satt til 25 kroner pluss moms i Norge. Flyreiser har lavere moms enn resten av samfunnet, og påslaget blir et par kroner. For reiser til utlandet blir det 25 kroner per koffert, men altså mulighet til å ta med 40 kilo fordelt på to kofferter til en pris av 50 kroner. Dette er en tilpasning til endringer i reisemønsteret. Vi ser at mange nordmenn har med seg mye til leilighetene sine i utlandet, sier Ellingsen.