Norwegian Outlet Vestby

Norwegian Outlet Vestby

Sted: Vestby

Prosjekttype: Næringsbygg

Kontraktsum eks mva:
140 millioner kroner

BTA: 12.000 kvm

Totalentreprenør:
Veidekke Entreprenør

Byggherre:
Castelar Corp. Finance ASA

Prosjekt- og byggeledelse:
Vedal Prosjekt

Arkitekt: Kosbergs Arkitektkontor

Rådgivere: RIG: Siv. ing Bjørn Strøm - RI Samferdsel: Cowi - Koordinering tekn.fag: Itech - RIBR: Brann og Sikkerhetsrådgivning - RIB: Bright Rådg. Ing.

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Knut Bjerke - Stål og prefab betong: Kynningsrud Prefab - Tak- og veggelementer: Fas-Tec - Tekking: IcopalTak - Glass- og alufasader: Bøckmann - Elektro: Vestby Elektro-Service - Rør: Borge Rør - Ventilasjon: Østfold Enøk og Ventilasjon - Oppmåling: Veidekke Anlegg - Sprinkler: Brannsikkerhet Total - Heis: Otis - Trapper/rekkverk: Jotne Ankers - Himlinger: Byggmontøren - Byggevarer: Byggmakker Ski - Ferdigbetong: Lettbetong - Anleggsgartner: Lintho Steinmiljø - Ståldører: Kaefer - Maling og belegg: Sigurd Karlsen - Gulv: Tiller Vimek

Når Norges første ordentlige outlet åpner i Vestby i juni, må du revurdere oppfatningen din av begrepet outlet.

De fleste outletutsalgene her i landet er ofte preget midlertidig leide lagerbygninger fylt opp av hauger med mer eller mindre kurante overskudds- eller konkursklær. Anlegget i Vestby kommer til å sette ny standard, der kun kjente merkevarer vil bli presentert i nyoppført bygningsmasse som skredder-sydd for formålet. I tillegg er det rettighetshaver til varemerket som selv skal eie og drive sin forretning. Dette gjør at kjente merkenavn som Levi´s, Bergans og Puma, garantert ikke er piratprodukter.

Handlegate
− Tanken er at man skal vandre som i en miniby, med en utvendig handlegate med overdekket fortau der man går inn i hver butikk. Hadde det blitt lagt inn i et kjøpesenter, hadde man mistet litt av konseptet. Denne type anlegg har et vesentlig lavere kostnadsbudsjett enn et kjøpesenter. Det skal være en enkelhet, men samtidig med noe som fremhever prosjektet. Det blir ivaretatt av glassbygget med en oransje markering og portalen som annonser sterke signaler i forhold til forbipasserende, forklarer arkitekt Ivar Gussiås fra Kosbergs Arkitektkontor.

Norwegian Outlet består av flere bygningskropper, nennsomt plassert på ett plan for å skape nødvendig gjennomstrømming med god logistikk for kunder og næringsdrivende. Det skal henge sammen, men uten et for stort og dominerende bygg i området.

Bak byggherrenavnet Castellar Corp. Finance ASA finner vi blant andre Ådne Søndrål, som har klokketro på prosjektet. – Outlet er det raskest voksende og et av de best presterende handelskonsepter i verden. Denne distribusjonskanalen viser til bedre omsetningstall og har mindre ledighet enn ordinære kjøpesentre i USA. Nå gjenstår det jo å bevise i Norge. Men det har fungert i alle land der konseptet er blitt introdusert, og vi tror ikke nordmenn er så mye annerledes enn andre, sier Søndrål.

Tre premisser
Et nytt konsept krever at man er først ute. Det er ikke plass til så mange flere, om noen, av denne type i Norge. Lokaliseringen i Vestby er ikke tilfeldig. – Et outlet baserer seg på noen viktige premisser: det skal ligge i randsonen av en storby med opp mot halvannen million innbyggere. Og det må ligge ved en hovedfartsåre med ca 30 minutters kjøring fra sentrum. Vi gjorde veldig mange analyser av Vestby. Her skjer det mye og vi føler oss komfortable på at det er riktig beliggenhet. Nylig åpnet Bauhaus, og vi vet at etablering av outletsentre bidrar til økt salg for nærliggende handel, sier Søndrål.

Utbygger tok kontakt
Etter at igangsettelsestillatelsen var gitt og mens utgraving av løsmasser var i gang, førte en klage til at arbeidet ble satt på vent i 8-10 måneder. Fylkesmannen i Buskerud, som var utnevnt til settefylkesmann, avviste imidlertid klagen, og arbeidet kunne gjenopptas i april 2009. Det var tøffe ventemåneder for utbyggingsselskapet. Men også for totalentreprenør Veidekke Entreprenør, som var blitt kontaktet av Søndrål som lurte på om Veidekke kunne være interessert i et samarbeid om et prosjekt i Vestby.

− Vi kan det finansielle og det kommersielle, men naturlig nok lite om det byggtekniske. Veidekke har antakelig bygget flest kjøpesentre i Norge, og vi ville ha et tillitsforhold til noen med erfaring og med minimal risiko, sier Søndrål.

Terrengfall
Store arealer på ett plan krever plass. – Tomta skrånte nokså mye, med 14 til 15 meters høydeforskjell fra for- til bakkant av tomta. Det ble sprengt ut i alt 17.500 kubikkmeter. All knusing foregikk på plassen og massene ble flyttet internt. Bygget ble også trukket noe tilbake for å komme lenger unna den ene langsiden der det var brattest, sier prosjektleder i Veidekke, Erik Seiersten. Bygget er fundamentert til fjell, har parkeringskjeller i betongelementer, og et bæresystem i stål med gitterdragere. Yttervegger er sandwichelementer, med et tradisjonelt stålplatetak, som er tekket.

Mange parkeringsplasser
Parkeringen i kjelleren består av 170 plasser, total tilbys det 850 p-plasser. – Det må være svært gode parkeringsmuligheter. Vi var nøye på å opprettholde antallet underveis i prosessen. Skal dette fungere, må folk må kunne parkere rett utenfor og gå rett inn til anlegget. Det har vært mange tilpasninger etter hvert som leietakerne har kommet på plass, med et puslespill for beliggenhet og hvor mye hver leietaker ville ha, sier arkitekt Gussiås.

Arealtilbud
De ca. 40 leietakerne disponerer arealer fra 175 til 805 kvm. De er kun knyttet sammen fra gateplan, men har vareleveranse blant annet i nord og på en tralleveg langs fasaden i øst. Norwegian Outlet har vært et pilotprosjekt i distriktet for Veidekke når det gjelder involverende planlegging. Veidekke skal ifølge kontrakten levere rålokaler med grunnbelysning, ventilasjon og malte flater. De fleste leietakere har også inngått avtale om at Veidekke utfører all ferdigstillelse i arealene.

− Det har vært en spennende prosess, inkludert byggestopp og finanskrise. Desto artigere er det å se et bygg på papiret til slutt blir realisert. Vedal Prosjekt har hjulpet oss og ivaretatt våre interesser med prosjektledelse. Samarbeidet med Veidekke har fungert veldig bra. Det går jo mye på personkjemi. Erik Seiersten og resten av Veidekke var tidlig inne og genererte stor verdi for oss i prosessen ved å kna prosjektet og gjøre det vesentlig bedre enn det var til å begynne med, bekrefter Søndrål.

Tekst og foto: Trond Joelson

 


Flere prosjekter