Fra byggingen av Norturas anlegg på Hærland. Arkivfoto: Trond Joelson

Norturas anke mot Cowi førte ikke frem

Byggingen av et kalkun- og kyllingslakteri ble langt dyrere enn planlagt, men Norturas anke mot konsulentselskapet Cowi førte ikke frem i lagmannsretten.

Tvistesaken gjaldt Cowis oppdrag for Nortura i forbindelse med etableringen av Norges største kalkun- og kyllingslakteri på Hærland i Eidsberg kommune. Cowi var rådgivende og prosjekterende ingeniør på byggeprosjektet. Nortura mente at Cowi hadde skyld i at det ble langt dyrere enn planlagt.

Cowi fikk først fullt medhold i tingretten, men Nortura anket til Borgarting lagmannsrett. Anken førte i all hovedsak ikke fram.

Millionkrav

Nortura krevde en erstatning fra Cowi på 47 millioner kroner, i tillegg til et krav om tilbakebetaling på 35 millioner kroner fordi de mente det var et øvre tak for rådgivers honorar. Et flertall på fire av fem dommere tok verken erstatningskravet eller tilbakebetalingen til følge.

Erstatningskravet nådde ikke fram fordi retten ikke fant det sannsynliggjort at det forelå prosjekteringsfeil eller mangelfull rådgivning fra Cowis side som hadde medført forsinkelser i fremdriften. Det hadde heller ikke ført til fordyrende endringsmeldinger som ble inngitt fra entreprenørene i prosjektet, ifølge dommen.

Cowi tilkjent sakskostnader

Cowi fremmet et motkrav på 3,9 millioner kroner for honorarer som ikke er betalt av Nortura. Cowi ble i lagmannsretten kun tilkjent i overkant av 500.000 kroner av denne summen i motsetning til i tingretten, der de fikk fullt medhold.

Cowi og forsikringsselskapet AIG ble tilkjent fulle sakskostnader på til sammen rundt 26 millioner kroner, cirka 12 millioner kroner for lagmannsretten og 14 millioner kroner for tingretten.