Halvard Høilund-Kaupang og Hilde Widerøe Wibe. Foto: Norske Trevarer
Halvard Høilund-Kaupang og Hilde Widerøe Wibe. Foto: Norske Trevarer

Norske Trevarer fornøyde med nye klimakrav

1. juni ble nye krav til klimagassregnskap for bygninger vedtatt med ikrafttredelse fra 1. juli i år. Norske Trevarer sier de er godt fornøyde med de nye kravene til utslipp fra materialer, og spesielt at utslipp fra transport til byggeplass skal med i regnskapet.

– At transport til byggeplass også skal tas med i regnskapet er spesielt viktig for mange av våre medlemmer som i stor grad konkurrer med produsenter fra utlandet. Det opprinnelige forslaget la opp til at transport av for eksempel isolerglass fra utlandet til fabrikk i Norge eller utlandet skulle med, mens den mindre plasseffektive transporten av ferdige vinduer til byggeplass skulle utelates, sier leder for fag og teknologiutvikling Halvard Høilund-Kaupang i en melding til Byggeindustrien.

– Nå konkurrer vi på like vilkår, både i og utenfor Norge. Alt utslipp frem til varen er levert på en byggeplass i Norge skal med, samt planlagte utskiftninger av varen gjennom byggets levetid. Det siste vil favorisere produkter med lang levetid. Forskriften dekker et fornuftig minimum av hva som skal inngå i regnskapet, men regnskapet kan fortsatt ikke brukes til annet enn dokumentasjon. Vi forventer, i likhet med andre bransjeforeninger, at det kommer krav til utslippsnivå snarlig, og enda før det, en plan for nivåer og innskjerpinger. Vi har ikke tid til fem- og tiårsrevisjoner hvis vi skal nå de forpliktelsene vi har satt oss, sier Høilund-Kaupang videre.

– Dette med transport er et viktig punkt for oss, men forutsigbarheten er også viktig. Både med tanke på utvikling og investeringer, men særlig med tanke på å bygge kompetanse rundt klimagassutslipp fra materialer i alle ledd. Det er mange ting som er viktig, og det gjør det krevende for mindre bedrifter å gjøre alt på en gang. Med en tydelig plan for kommende krav til utslippsnivå vil vi skjønne hvor skoen vil trykke, og bransjen vil handle deretter, sier daglig leder Hilde Widerøe Wibe.