Norske bedriftsledere sier de vil satse på de ansatte

Norske bedriftsledere sier at etterutdanning er det de aller helst vil gi sine ansatte i 2005.

Etterutdanning og kompetansehevning ligger på topp på deres liste over ønsker for de ansatte, tett fulgt av et løfte om forbedring av arbeidsmiljøet. På plass nummer tre på prioriteringslisten for 2005 står det ikke fullt så hyggelige ønsket om rasjonalisering og effektivisering. Perduco AS har gjennomført undersøkelsen på oppdrag av selskapet Deloitte Consulting. Undersøkelsen omfatter 2.000 bedriftsledere i Norge som er spurt om hva de vil prioritere i 2005. Utvikling av nye produkter og tjenester prioriteres ikke høyere enn til en fjerdeplass av norske bedriftsledere. Deretter følger investeringer i IKT, forskning, internasjonalisering og fusjoneringer og oppkjøp. Ansatte prioritert Undersøkelsen viser at 85,2 prosent av de spurte bedriftslederne vil satse på etterutdanning og kompetanseheving blant de ansatte, mens bare 13,1 prosent er uenig at dette er noe å satse på. 82,8 prosent mener at det er viktig å satse på å forbedre arbeidsmiljøet, mens 15,8 prosent svarer nei på spørsmål om de vil prioritere dette. Når det gjelder etterutdanning, er det stor velvilje i alle landets fylker. Størst i Vest-Agder med 92 prosent, minst i Vestfold (78 prosent). Størst velvilje til å forbedre arbeidsmiljøet er det i Møre og Romsdal, Hedmark og Østfold (88 prosent) og minst i Aust-Agder (74 prosent) Bygge- og anleggsvirksomhet er den bransjen som er mest interessert i å forbedre arbeidsmiljøet. Denne bransjen viser også størst interesse for etterutdanning sammen med tjenesteytende næringer. Halvparten vil forske Undersøkelsen viser at 50 prosent av de spurte bedriftslederne vil prioritere innovasjons-, forsknings- og utviklingstiltak. Industri, bergverk og kraftbransjen viser størst interesse (61 prosent) og bygge- og anleggsbransjen minst (37 prosent) Når det gjelder utvikling av nye produkter og tjenester, svarer 66,4 prosent at dette er et prioritert felt. Hotell- og restaurantbransjen er den som mener dette er viktig (75 prosent). Bygge- og anleggsnæringen vil satse minst (51 prosent). 63,4 prosent av bedriftslederne mener investering og IKT er et satsingsområde. Tjenesteytende næringer viser størst interesse for dette (69 prosent, mens hotell- og restaurantnæringen minst (50 prosent). 80,5 prosent vil satse på rasjonalisering eller effektiviseringer. Undersøkelsen viser at jordbruk, skogbruk og fiskerinæringen vil bli mest omfattet av dette. Hele 90 prosent av lederne svarer at dette er et prioritert område. Lederne i tjenesteytende næringer viser minst interesse (73 prosent). Internasjonalisering Internasjonalisering er for de fleste ikke noe satsingsområde bare 32,3 av bedriftslederne mener at dette er noe man må satse på. Størst er interessen blant lederne i transport og kommunikasjonsbransjen (46 prosent), minst i bygge- og anleggsbransjen (20 prosent). Heller ikke oppkjøp eller fusjon med andre bedrifter er noe som blir satt i første rekke. 30,1 prosent vil satse på dette. Størst er interessen innen transport og kommunikasjon (34 prosent), lavest innen hotell- og restaurantbransjen (17 prosent)