Markedssjef Morten Skinnarmo (til venstre) og administrerende direktør Jan Erik Evanger i APX Systems ønsker å få den norske byggenæringen med på sine RFID-baserte løsninger.

Norsk teknologipionér satser på byggenæringen

Norske APX Systems var først i verden med å utvikle Windows-baserte industriløsninger. Med det nye produktet Buildmaster ønsker de å bringe løsningene sine til byggeplassen.

Fakta

* Radiofrekvens-identifikasjon (RFID).

* RFID-brikker inneholder antenner som gjør dem i stand til å motta og svare på radiofrekvenssignaler fra en RFID-sender.

* RFID del av IoT (tingenes internett).

* Passive RFID-brikker trenger ikke strøm for å fungere.

Da utviklerne i den teknologibedriften Willett (nå APX Systems) utviklet et system for digital merking og sporing av Tine-produkter i 1992, var internett ennå ikke tilgjengelig utenfor fysikkinstituttet CERN i Sveits, og den råeste teknologien innen datalagring var 2,88 megabyte store disketter.

I dag er digitalisering helt klart normen for moderne industri. Ved hjelp av moderne radiofrekvens-
identifikasjonsløsninger (RFID) kan produktinformasjon, sporing og sensorer knyttes til forskjellige varer, og digitale systemer registrerer, lagrer og sorterer informasjonen. Etter hvert som byggenæringen også blir mer og mer industrialisert og effektiv, har industriens teknologileverandører og forskjellige bygg- og anleggsaktører begynt å få opp øynene for hverandre.

– Vi registrerer nå at det er en del utenlandske aktører som begynner å få fotfeste i Norge, og det er jo litt synd at de har fått komme på banen før oss. Men den kompetansen vi besitter for å kunne hjelpe byggebransjen i Norge til å digitalisere, den er stor, forteller administrerende direktør Jan Erik Evanger i APX Systems.

Buildmaster
Siden den første løsningen ble utviklet i Windows i 1992, har den norske teknologibedriften APX Systems utviklet rundt 600 forskjellige digitale løsninger for blant annet logistikkstyring. Buildmaster er en av de nyeste, og Evanger mener den kan gjøre mye for å effektivisere norsk byggenæring.

– Buildmaster sørger i all hovedsak for å sikre full byggeplasslogistikk, bestillingsrutiner, fremdrift, registrering av prosesser og avvikshåndtering. Vi kommer ikke til å konkurrere med BIM; våre løsninger kan brukes med eller uten BIM, men det er også mye som BIM ikke kan gjøre, påpeker Evanger.

Ved hjelp av Buildmaster skal brukerne kunne spore både byggevarer, utstyr og arbeidere, spore varer fra produksjon til installasjon og få kontroll på automatisk varemottak og -lagring. Evanger og APX-markedssjef Morten Skinnarmo forteller at de første brukerne allerede kan velge mellom en rekke modulbaserte tjenester basert på hvilke behov de har.

Standard for Buildmaster er byggeplass- og mannskapsadministrasjon, milepælsplaner med fremdrift, bestillingsrutiner og -oppfølging, samt en rekke forskjellige rutiner og tjenester.

– Det er stort behov for varemottak i byggebransjen, men ifølge Bygg21 gjennomføres ikke varemottak på mer enn 35 prosent av byggeplassene. Hvis du ikke har kontroll på hva som kommer inn av varer, hvordan skal du ha kontroll da? spør Skinnarmo.

Bedre kontroll
Med strekkode og RFID-løsninger kan enkeltvarer eller hele paller med varer merkes allerede på samlebåndet, og varene kan spores med GPS-løsninger på vei til byggeplassen. Innebygget i systemene er også ruteplanleggere for å for eksempel unngå lave underganger for høye lass og miljøgrenser på dager med høy forurensing. I tilfeller hvor byggherre krever elektrisk transport inn til byggeplass, slik Kultur og Idrettsbygg Oslo KF har begynt med, skal varene også lett kunne lastes om før siste etappe.

GPS-sporingen gjelder også for lagring i både innendørs- og utendørslager, og ved hjelp av fastmonterte GPSer på truck eller håndholdte skannere, kan RFID-brikkene skannes fra nesten 20 meters hold, opptil 1.000 stykker i sekundet. Brikkene er batterifrie og med lang levetid, og kan også utstyres med temperatur- og fuktsensorer til bruk i både bygge- og driftsfasen.

Spesifikke varer kan digitalt kobles opp mot spesifikke oppgaver og fastsatte milepæler. Ved hjelp av RFID i mobiltelefonen kan også nøkkelpersonell spores på byggeplassen, og ved å sette opp et GPS-perimeter, kan man få utløst en alarm hvis RIFID-merket utstyr eller maskiner tas vekk uten lov.

– Vi kan gi bedre flyt av mennesker, varer og data, sørge for mer effektiv og trimmet oppfølging på byggeplassen. Du får mer kontroll, og når avvik skjer eller at man mister kontrollen, er det fort gjort å få den tilbake igjen. Dette vil gi økt inntjening og reduserte byggekostnader, slår APX-direktør Jan Erik Evanger fast.